Kőbányai Közösségi Hírlap

2016. február 14., vasárnap 19:37

120 éves a Kada!

A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola idén ünnepli fennállásának 120. évfordulóját. A jubileum tiszteletére rendezvénysorozatot szervez az iskola, melynek keretében többek között az alábbi programokat valósítja meg:
- Iskolatörténeti kiállítás: Az iskola kéri az egykori diákok, illetve szüleik segítségét, hogy a birtokukban lévő – a Kadához kapcsolódó- tárgyaikat, dokumentumaikat legyenek szívesek az iskola rendelkezésére bocsátani, ezzel is színesítve a kiállítás anyagát. A tárgyakat, dokumentumokat személyesen is várják az iskolában (1103 Budapest Kada utca 27-29.), illetve elektronikus úton is fogadni tudják 2016. március 18-ig a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.
- Jubileumi tanár-diák találkozó: 2016. április 1-jén 17.30-tól szeretettel várják az iskola egykori diákjait és pedagógusait egy kötetlen találkozóra! A bejelentkezéseket az iskola telefonszámán (262-01-77) vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen lehet megtenni.

A jubileum alkalmából tervezett ünnepi kiadványba szívesen várják az egykori pedagógusok és diákok „papírra vetett” visszaemlékezéseit is! Ezeket szintén a megadott email címekre lehet elküldeni február 26-ig!

Forrás: Kada Mihály Általános Iskola

A kőbányai rendőrök a lakosság segítségét kérik egy eltűnt kislány és egy gyermek válltáskáját ellopó nő felkutatásában. 

Eltűnt kislány

A X. kerületi Rendőrkapitányság - eltűnés miatt - keresi Fehér Mirellát. A 11 éves kislány 2016. február 12-én a Kőér utcai otthonából ismeretlen helyre távozott és azóta tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig eredményre nem vezettek. A keresett kislány körülbelül 160 centiméter magas, vékony testalkatú, barna szemű, haja világosbarna színű. Eltűnésekor farmernadrágot, barna színű csizmát és barna kapucnis dzsekit viselt, melynek a hátulján egy kék felirat van.

A BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a képen látható lányról vagy tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80/555-111 „Telefontanú” zöld számán, vagy a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén!

Kőbányai bevásárlóközpontból lopott

A rendőrség keresi azt az elkövetőt, aki 2015. december 30-án 19 óra 30 perc körüli időben egy X. kerületi bevásárlóközpont éttermében egy gyerek válltáskáját irataival és készpénzével eltulajdonított. Az elkövetőről fotó áll rendelkezésre:

  

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a képen látható személyt felismeri, tartózkodási helyéről vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06 (1) 263-7200 telefonszámot, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es „Telefontanú” zöldszámon, a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Forrás: Budapesti Rendőr-főkapitányság, Police.hu

Kategória: Kék, bűn és rend

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2016. (I. 28.) határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 41637/0/A/7 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest X. kerület Noszlopy utca 20. fszt. 6. szám alatti öröklakás ingatlant:
- A lakás alapterülete: 49 m2
- A lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad: 793/10000
- A lakás helyiségei: 2 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba
- A lakás műszaki állapota: Teljesen felújítandó
- Az ingatlan közös költsége: 21 411 Ft/hó (vízóra érvényessége lejárt)
- 1622 Ft/hó felújítási alap
- Az ingatlan kikiáltási ára: 3 641 000 Ft

A pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat megbízásából a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., cégjegyzékszám: 01-10-042140, adószám: 10816772-2-42, statisztikai számjel: 10816772-6810-114-01, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-70593/2013, képviseletében eljáró személy: Szabó László vezérigazgató) mint Pályáztató írja ki.

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, I. emelet 102-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2016. március 11. (péntek) 1100 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni.

A pályázati biztosíték mértéke, megfizetésének határideje és módja: A pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a (364 100 Ft). A biztosítékot a jelentkezés határidejéig kell megfizetni, mely történhet a Pályáztató pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a pályáztató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 – 20508524 számú számlájára átutalással.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló, 2016. március 17. (csütörtök) 9 óra.

Az ingatlan megtekintése: Előzetes időpont egyeztetés alapján (Rácz Szilvia, tel.: 06-1-666-2725)

Pályázati tárgyaláson való részvétel feltételei:
a) a jelentkezési lap teljes körű kitöltése,
b) a szükséges dokumentumok bemutatása, illetve becsatolása, valamint
c) a pályázati felhívásban megjelölt időpontig a pályázati biztosíték megfizetése.

Pályázati feltételek

1. A pályázatra a jelentkezési lap teljes körű kitöltésével és határidőben történő leadásával lehet jelentkezni, amihez a szükséges mellékleteket csatolni kell. Az ajánlati kötöttség 60 nap.

2. A jelentkezési lapon a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy
a) a pályázati felhívásban foglalt pályázati feltételeket megismerte és elfogadja,
b) a természetes személyazonosító adatai és a lakcíme kezeléséhez a pályázat elbírálásával kapcsolatban hozzájárul,
c) 3 hónapnál régebben lejárt köztartozása nincs,
d) a tulajdonszerzési képessége nem korlátozott,
e) az ingatlant megtekintette, illetve annak műszaki állapotát megismerte,
f) legalább a kikiáltási árnak megfelelő összegű vételi ajánlatot tesz az ingatlan megvásárlására,
g) tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződést a pályáztató megbízásából a Dr. Nagy Judit Ügyvédi Iroda készíti és jár el a tulajdonjog-változás bejegyzése során a Földhivatalnál; a pályázó vállalja, hogy az Ügyvédi Iroda részére 35 000 Ft + áfa ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjat megfizet az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
h) a Pályázó – amennyiben belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet – köteles teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt módon nyilatkozni arról, hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdésében meghatározott átlátható szervezet feltételeinek maradéktalanul megfelel.

3. Természetes személy pályázónak és a képviselőnek a jelentkezési lap leadásakor igazolnia kell a személyazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni, azonban az adásvételi szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez ügyvédi, vagy közjegyzői meghatalmazás szükséges.

4. Jogi személy, illetve egyéni vállalkozó esetén a jelentkezési lap benyújtásakor be kell mutatni
a) az eredeti vállalkozói igazolványt, vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiállított hatósági bizonyítványt, illetve
b) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés folyamatban létét igazoló cégbírósági igazolást, valamint
c) a társaság cégjegyzésére jogosult képviselő aláírási címpéldányát (aláírási mintáját), továbbá mindezen iratokat fénymásolatban csatolni kell a jelentkezési laphoz.

5. Amennyiben a pályázó (vevő) külföldi, (Európai Unió tagállamainak állampolgárai kivételével) úgy ez esetben a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítási földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 20.) Kormány rendelet rendelkezései szerint a Budapest Főváros Kormányhivatalának engedélyét be kell szerezni.

6. A pályázati biztosíték határidőben történő megfizetését igazolni és az erről szóló dokumentumot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

7. A pályázati tárgyalás megkezdéséig a Pályáztató hiánypótlási lehetőséget biztosít, ami nem terjed ki a pályázati biztosíték határidőn túli megfizetésére.

8. A jelentkezési lapot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., kijelölt munkatársa veheti át a pályázótól a pályázati felhívásban megjelölt időpontig. A jelentkezési lap benyújtása előtt a pályázónak lehetősége van az ingatlant megtekinteni. 

9. A pályázati biztosíték összege, valamint a vételár kizárólag magyar forintban határozható és fizethető meg. A pályázati biztosíték nem kamatozik.

10. Az ingatlan a kikiáltási ár alatt nem kerül értékesítésre.

A pályáztatás az ingatlan vételárára vonatkozó licitálással történik. A licit érvényes, ha a pályázati tárgyaláson legalább egy pályázó a kikiáltási árat megajánlja. A licitlépcső 50 000 Ft, a licitálást addig kell folytatni, amíg a licitálók érvényes ajánlatot tesznek. A pályázati tárgyalás nyertese a legmagasabb vételárat megajánló pályázó.

11. Ha a pályázati felhívásra kizárólag egy ajánlat érkezik, a licit akkor is érvényes, ha az ajánlatot tevő pályázó a pályázati tárgyaláson nem jelenik meg.

12. A Pályáztató képviseletében eljáró ügyvédi iroda a pályázat eredményhirdetésétől számított 30 napon belül az ingatlanra vonatkozóan adásvételi szerződést köt a nyertes pályázóval a licitálás során ajánlott összegű vételáron. A vételárat az adásvételi szerződés megkötéséig kell megfizetni. A pályázat nyertese az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg 35 000 Ft + áfa összegű ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni a Pályáztató jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda részére.

13. Amennyiben a pályázat nyertese saját érdekkörében felmerült ok következtében az eredményhirdetést követő 30 napon belül az adásvételi szerződést nem köti meg, elveszíti a szerződéskötésre vonatkozó jogát és a pályázati biztosíték összegét. Ebben az esetben a Pályáztató jogosult az ingatlanra a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) és (4) bekezdése, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 6. § (5) bekezdés c) pontja értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, amennyiben az adásvétel tárgyát képező ingatlan forgalmi értéke az 5 000 000 Ft összegű értékhatárt meghaladja.

A Magyar Állam elővásárlási jogának gyakorlására nyitva álló határidő 35 nap, az ingatlan ezt követően adható birtokba.

14. A pályázat eredménytelen, ha:
a) a pályázók nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
b) a Pályáztató az eljárás bármely szakaszában, akár indoklás nélkül is, eredménytelennek nyilvánítja,
c) a nyertes pályázó visszalépése esetében, ha a soron következő helyezettel a Pályáztató nem köt szerződést.

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) főépület, I. emelet 102-es számú irodában félfogadási időben, illetve telefonon a (06-1) 666-2725-ös számon kérhető.

Félfogadási idő:
Hétfő: 14:00 - 17:30
Szerda: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 11:30

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Kategória: Aktuális

Dr.  Bodnár Attila, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet főigazgatója, a Betegek Világnapja alkalmából intézménye nevében, az Egészségkártya Kft.-vel közösen, térítésmentesen ajánlja fel a kórház fekvő betegeinek február 11-29. között az Egészségkártya regisztrációját.

II. János Pál pápa 1992-ben azzal a szándékkal nyilvánította február 11-ét a Betegek Világnapjává, hogy ezen a napon megemlékezzenek a betegekről és az egészségügyben dolgozókról. 

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház eddig egyedülálló módon valósította meg a páciens központú egészségügyi ellátást a korszerű Egészségkártya bevezetésével. A kártya használatával az interneten keresztül bárhol, bármikor hozzáférhetnek a kórház páciensei az intézményben keletkezett dokumentumaikhoz, hozzáférést biztosíthatnak a kezelőorvosuknak, a jövőbeni fejlesztések révén előjegyzést kérhetnek, de a telemedicinális szolgáltatások felé is történnek lépések.

A kórház, a kép forrása: Wikipédia

A jó orvos – beteg kapcsolat elengedhetetlen feltétele a két fél közötti megfelelő mennyiségű és minőségű információáramlás. Ez a kapcsolat az egyik legfontosabb alappillére a kórház hatékony működésének.  Az Egészségkártya a Bajcsy-Zsilinszky kórház egyik kényelmi szolgáltatása.

A Bajcsy Kórház munkatársaival együtt elkötelezettek vagyunk a betegközpontú gyógyító munka mellett. Ezért az intézmény nevében a Betegek Világnapja alkalmából megajándékozzuk pácienseinket térítésmentes Egészségkártya regisztrációval, vagyis annak 2.990 forintos díját fekvő betegeinktől átvállaljuk február végéig.” – nyilatkozta dr. Bodnár Attila főigazgató.

dr. Bodnár Attila főigazgató 

Tájékoztató az Egészségkártyáról

Mire lehet használni az Egészségkártyát?
- Az interneten keresztül bárhol, bármikor hozzá lehet vele férni a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban és Rendelőintézetben keletkezett dokumentumokhoz (zárójelentés, lelet, ambuláns lap).
- Amennyiben úgy dönt, könnyen megoszthatja dokumentumait kezelőorvosával, háziorvosával, akár dokumentumonként megadva az egyes hozzáféréseket.
- A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet bizonyos orvosi beutalás nélkül igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásaira közvetlenül előjegyzést lehet kérni a kórház portálján keresztül (ezen szolgáltatások köre a jövőben fokozatosan fog kialakulni, igény szerint bővülni).

Hogyan tud csatlakozni a rendszerhez?
A csatlakozás regisztrációhoz kötött, melyet a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet területén, az Egészségkártya regisztrációs ponton lehet megtenni (az igénylőnek hitelt érdemlően igazolnia kell adatai megfelelőségét a személyi igazolvány, a lakcímkártya és a TAJ kártya bemutatásával).
- A regisztrációt és a személyazonosítást követően kerül sor a szolgáltatás aktiválására, amely 3 évre biztosítja a rendszerhez a hozzáférést.
- A rendszer internetes portálon (www.egeszsegkartya.com) keresztül a regisztrációs ponton kapott azonosítóval és jelszó megadásával hozzáférhető.
- A 2.990 forintos regisztrációs díj befizetését követően 30 napon belül postai úton juttatják el a végleges névre szóló Egészségkártyát.

További információt a szolgáltatásról a www.egeszsegkartya.com oldalon talál, regisztrációval kapcsolatos kérdését felteheti a regisztrációs ponton illetve munkanapokon 7:00 és 18:00 óra között érdeklődhet a telefonos ügyfélszolgálat 06-21-383 2200-as telefonszámán.

2016. február 07., vasárnap 18:49

Tűzszerészek merültek a sörgyár alá

Zárt téri merülésen vettek részt az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred búvárai: a február 3-án végrehajtott gyakorlásnak igazán különleges helyszín, a kőbányai sörgyár pincéje adott otthont - számolt be a Honvédelem.huA portál cikkében leírja, hogy a sörgyár területén - ahogy a neve is mutatja - valaha kőbánya üzemelt, és számos budapesti látványosság – mint például a Lánchíd, Margit-híd és a Halászbástya - kőelemei származnak innen. 

A sziklába vájt helyiségeket az 1800-as években alakították át sörgyártáshoz és érleléshez. A huszadik század során új felhasználást találtak az itt-ott labirintusnak tetsző folyosórendszernek. Részben óvóhelyiségként üzemelt, részben pedig számos Messerschmitt repülőgép motort itt szereltek össze. Legutolsó felhasználása során gombatermesztésre használták az egyre kietlenebbé váló pincerendszert. 

Manapság leginkább a búvárturizmus veszi hasznát a magára hagyott gyárnak. Alsóbb szintjeit ugyanis teljesen ellepte a talajvíz, számos gyártósori kellékkel és molnárkocsival együtt. A vízfelszín alá merülve mintha csak egy hatalmas hajóroncsban találnánk magunkat. Éppen ezért tökéletes terepet nyújt a zárt térben történő búvárkodás gyakorlására, különös tekintettel az akadálymentes mozgásra és tájékozódásra.

Általában téli időszakra időzítünk egy zárt téri merülést, amit jó esetben sikerül természetes vizeinkben, jég alatt végrehajtani. Most azonban az időjárás ezt nem tette lehetővé” – mondta Török László zászlós, tűzszerészbúvár-rajparancsnok a Honvédelem.hu portálnak. A kiképzés vezetője hozzátette: „Ez a hely azért is különleges, mert zárt téri merülést is, illetve védett vízi merülést is végre lehet hajtani. Utóbbi olyan, mintha egy medencében gyakorolnánk, mégis akár 12 méteres mélységben, 13 fokos vízhőmérséklettel.” 

A szűkös környezetben való haladás gyakorlása mellett a búvárok olyan élethelyzeteket is rekonstruáltak, amikor nehezen hozzáférhető helyekről kell tudni különböző robbanószerkezeteket kiemelni, biztonságban vízfelszínre hozni. 

Az gyakorlatról készült videó-összefoglaló a cikk alatt, illetve EZEN a linken tekinthető meg, míg a képgaléria IDE kattintva érhető el.

Forrás: Honvédelem.hu, fotó: Rácz Tünde

Kategória: Kék, bűn és rend

Először rendezett nemzetközi kosárlabda tornát a kőbányai Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia: az U14-es Európai Ifjúsági Kosárlabda Liga (U14 European Youth Basketball League - EYBL) mérkőzéseit január 22-24. között játszották. A résztvevő magyar és külföldi csapatokat, valamint a szervezőket és a szurkolókat Kovács Róbert polgármester köszöntötte, aki beszédében örömét fejezte ki, hogy egy ilyen fantasztikus sporteseménynek lehet otthona Kőbánya. A torna fővédnökégét Kovács Róbert mellett dr. György István kormánymegbízott vállalta el. 

 

Hajdu Péter elnök és Kovács Róbert polgármester megnyitja a tornát, valamint a résztvevő csapatok

A 2014 nyarán átadott kerületi csarnokban egész hétvégén pattogott a labda, ahol a "Kőbányai Darazsak - Zsíros Akadémia" csapata összemérhette tudását ellenfeleivel. Ám hiába volt a kőbányaiaknál a hazai pálya előnye, végül a Rátgéber Akadémia lett legeredményesebb magyar csapat, míg a tornát a belgrádi KK Flas nyerte meg. Az Utánpótlássport.hu portálnak nyilatkozva az edzők elmondták, hogy mindenki – játékos és szakember egyaránt – értékes tapasztalatokat gyűjtött. A torna az eredményektől függetlenül kiváló felkészülési lehetőséget jelentett a küszöbön álló bajnoki fordulók előtt.

 

Zsíros Akadémia Kőbánya - Inter Bratislava mérkőzés képei

Hajdu Péter, a Kőbányai Darazsak elnöke a kezdo5.hu portálnak adott interjújában mérföldkőnek nevezte a tornát a Zsíros Akadémia életében. Az elmúlt időszakban az egyesület életében lezárult a "tömegesítés" szakasza, és mára olyan széles alapokkal rendelkeznek, amely elérhetővé tette a nemzetközi szereplést. Meg akarták mutatni, hogy képesek egy nemzetközi tornát színvonalasan, minden igényt kielégítve megrendezni. Úgy vélte, hogy Kőbányának is tartoznak azzal, hogy egy ilyen rendezvény színhelye legyen a kerület. A Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok méltó körülményeket adott a tormna lebonyolításához infrastruktúrájával. Hajdu Péter szerint az egyesületnél vannak olyan játékosok, akik szép jövő előtt állnak. Ehhez az akadémia minden rendelkezésre álló segítséget megad. Reményei szerint a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia - névadójához méltóan - több olyan játéktudású játékost fog nevelni, amilyen Zsizsi bácsi volt a maga idejében.

 

Hajdu Péter, az egyesület elnöke, valamint az akadémia logója

U14-es fiú Európai ifjúsági kosárladba torna végeredménye:
1. Košarkaški klub Flash Beograd
2. U BT Cluj-Napoca
3. Rátgéber Kosárlabda Akadémia
4. BK Inter Bratislava
5. Debreceni Kosárlabda Akadémia
6. TS Jahn München Basketball
7. Kőbányai Darazsak - Zsíros Akadémia Kőbánya
8. BK NH Ostrava
9. Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub

Forrás: Utanpotlassport.hu, Kezdo5.hu, Darazsak.hu, Kovács Róbert polgármester és Hajdu Péter elnüök Facebook oldala

Kategória: Sport

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 57/2015. (II. 19.) határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 41637/0/A/19 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest X. kerület Noszlopy utca 20. szám alatti garázst. 

A garázs alapterülete: 16 m2; a garázshoz tartozó közös tulajdoni hányad: 259/10000; az ingatlan közös költsége: 3 626 Ft/hó + 531 Ft/hó felújítási alap. A garázs műszaki állapota: átlagos. Az ingatlan kikiáltási ára: 734 988 Ft

A pályázatot a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat megbízásából a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., cégjegyzékszám: 01-10-042140, adószám: 10816772-2-42, statisztikai számjel: 10816772-6810-114-01, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-70593/2013, képviseletében eljáró személy: Szabó László vezérigazgató) mint Pályáztató írja ki.

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, I. emelet 102-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2016. február 19. (péntek) 11:30 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni.

A pályázati biztosíték mértéke, megfizetésének határideje és módja: A pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a (73 500 Ft). A biztosítékot a jelentkezés határidejéig kell megfizetni, mely történhet a Pályáztató pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a pályáztató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 – 20508524 számú számlájára átutalással.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló, 2016. február 24. (szerda) 9 óra.

Az ingatlan megtekintése: Előzetes időpont egyeztetés alapján (Rácz Szilvia, tel.: 06-1-666-2725)

Pályázati tárgyaláson való részvétel feltételei:
a) a jelentkezési lap teljes körű kitöltése,
b) a szükséges dokumentumok bemutatása, illetve becsatolása, valamint
c) a pályázati felhívásban megjelölt időpontig a pályázati biztosíték megfizetése.

Pályázati feltételek

1. A pályázatra a jelentkezési lap teljes körű kitöltésével és határidőben történő leadásával lehet jelentkezni, amihez a szükséges mellékleteket csatolni kell. Az ajánlati kötöttség 60 nap.

2. A jelentkezési lapon a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy
- a) a pályázati felhívásban foglalt pályázati feltételeket megismerte és elfogadja,
- b) a természetes személyazonosító adatai és a lakcíme kezeléséhez a pályázat elbírálásával kapcsolatban hozzájárul,
- c) 3 hónapnál régebben lejárt köztartozása nincs,
- d) a tulajdonszerzési képessége nem korlátozott,
- e) az ingatlant megtekintette, illetve annak műszaki állapotát megismerte,
- f) legalább a kikiáltási árnak megfelelő összegű vételi ajánlatot tesz az ingatlan megvásárlására,
- g) tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződést a pályáztató megbízásából a Dr. Nagy Judit Ügyvédi Iroda készíti és jár el a tulajdonjog-változás bejegyzése során a Földhivatalnál; a pályázó vállalja, hogy az Ügyvédi Iroda részére 35 000 Ft + áfa ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjat megfizet az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
- h) a Pályázó – amennyiben belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet – köteles teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt módon nyilatkozni arról, hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdésében meghatározott átlátható szervezet feltételeinek maradéktalanul megfelel.

3. Természetes személy pályázónak és a képviselőnek a jelentkezési lap leadásakor igazolnia kell a személyazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni, azonban az adásvételi szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez ügyvédi, vagy közjegyzői meghatalmazás szükséges.

4. Jogi személy, illetve egyéni vállalkozó esetén a jelentkezési lap benyújtásakor be kell mutatni
- a) az eredeti vállalkozói igazolványt, vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiállított hatósági bizonyítványt, illetve
- b) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés folyamatban létét igazoló cégbírósági igazolást, valamint
- c) a társaság cégjegyzésére jogosult képviselő aláírási címpéldányát (aláírási mintáját), továbbá mindezen iratokat fénymásolatban csatolni kell a jelentkezési laphoz.

5. Amennyiben a pályázó (vevő) külföldi, (Európai Unió tagállamainak állampolgárai kivételével) úgy ez esetben a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítási földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 20.) Kormány rendelet rendelkezései szerint a Budapest Főváros Kormányhivatalának engedélyét be kell szerezni.

6. A pályázati biztosíték határidőben történő megfizetését igazolni és az erről szóló dokumentumot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

7. A pályázati tárgyalás megkezdéséig a Pályáztató hiánypótlási lehetőséget biztosít, ami nem terjed ki a pályázati biztosíték határidőn túli megfizetésére.

8. A jelentkezési lapot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., kijelölt munkatársa veheti át a pályázótól a pályázati felhívásban megjelölt időpontig. A jelentkezési lap benyújtása előtt a pályázónak lehetősége van az ingatlant megtekinteni.

9. A pályázati biztosíték összege, valamint a vételár kizárólag magyar forintban határozható és fizethető meg. A pályázati biztosíték nem kamatozik.

10. Az ingatlan a kikiáltási ár alatt nem kerül értékesítésre.A pályáztatás az ingatlan vételárára vonatkozó licitálással történik. A licit érvényes, ha a pályázati tárgyaláson legalább egy pályázó a kikiáltási árat megajánlja. A licitlépcső 50 000 Ft, a licitálást addig kell folytatni, amíg a licitálók érvényes ajánlatot tesznek. A pályázati tárgyalás nyertese a legmagasabb vételárat megajánló pályázó.

11. Ha a pályázati felhívásra kizárólag egy ajánlat érkezik, a licit akkor is érvényes, ha az ajánlatot tevő pályázó a pályázati tárgyaláson nem jelenik meg.

12. A Pályáztató képviseletében eljáró ügyvédi iroda a pályázat eredményhirdetésétől számított 30 napon belül az ingatlanra vonatkozóan adásvételi szerződést köt a nyertes pályázóval a licitálás során ajánlott összegű vételáron. A vételárat az adásvételi szerződés megkötéséig kell megfizetni. A pályázat nyertese az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg 35 000 Ft + áfa összegű ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni a Pályáztató jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda részére.

13. Amennyiben a pályázat nyertese saját érdekkörében felmerült ok következtében az eredményhirdetést követő 30 napon belül az adásvételi szerződést nem köti meg, elveszíti a szerződéskötésre vonatkozó jogát és a pályázati biztosíték összegét. Ebben az esetben a Pályáztató jogosult az ingatlanra a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) és (4) bekezdése, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 6. § (5) bekezdés c) pontja értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, amennyiben az adásvétel tárgyát képező ingatlan forgalmi értéke az 5 000 000 Ft összegű értékhatárt meghaladja.A Magyar Állam elővásárlási jogának gyakorlására nyitva álló határidő 35 nap, az ingatlan ezt követően adható birtokba.

14. A pályázat eredménytelen, ha:
- a) a pályázók nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
- b) a Pályáztató az eljárás bármely szakaszában, akár indoklás nélkül is, eredménytelennek nyilvánítja,
- c) a nyertes pályázó visszalépése esetében, ha a soron következő helyezettel a Pályáztató nem köt szerződést.

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) főépület, I. emelet 102-es számú irodában félfogadási időben, illetve telefonon a (06-1) 666-2725-ös számon kérhető.

Félfogadási idő: hétfő: 14:00 – 17:30 óra, szerda: 8:00 – 16:00 óra, péntek: 8:00 – 11:30 óra

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

2016. január 18., hétfő 21:20

Állatvédelmi Járőrszolgálat Kőbányán

A kőbányai képviselő-testület decemberi utolsó testületi ülésén fogadta el az együttműködési megállapodást a FEMA Állatvédő Egyesülettel az elhagyott állatok mentése és védelme, valamint a kutyatartók és nem kutyatartók jobb együttélésének elősegítése, közöttük a konfliktusok csökkentése érdekében. A megállapodás értelmében az állatvédelmi szervezet közreműködik a kerületi állatvédelmi feladatok ellátásában és az állatellenes cselekmények felderítésében. Segítséget nyújt a megtalált kóbor eb gazdájának felkutatásában, gondoskodik az elkóborolt állatok befogásáról, és átmenetileg biztosítja azok méltó körülmények között tartását. A megállapodás további fontos eleme az állatvédelmi szervezet járőröző tevékenysége a Kőbányai Közterület-felügyelet munkatársaival. A szervezet részt vesz az állattartással kapcsolatos önkormányzati kommunikációban és kampányokban (pl. "kutyapiszok kampány'', kutya-chippelési, oltási, kutya-macska ivartalanítási akciók), illetve az óvodákban, kutyafuttatókban állattartási tájékoztatók, bemutatók és előadások megtartásával elősegíti a kulturált állattartói magatartás kialakítását. Az együttműködés sikeressége esetén a későbbiekben az állatmentő szervezet tevékenysége tovább bővíthető az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott ingatlanon ebek átmeneti elhelyezésére szolgáló telep, ebrehabilitációs és szocializációs központ, kutyaiskola üzemeltetésével, önálló kerületi állatvédelmi járőrszolgálat fenntartásával, huszonnégy órás állatmentő segélykérő és tanácsadó vonal üzemeltetésével, valamint elektronikus gazdikereső szolgáltatással.

A járőrszolgálat Facebook oldala: facebook.com/allatvedelemxker


FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület

Az egyesület 2010 óta foglalkozik állatvédelemmel. A szervezet együttműködik a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányságával, a Szentendrei Tűzoltósággal (2013-ban részt vettek az árvízi védekezésben), az Állatmentő Ligával, az Újpesti Polgárőrséggel és az Újpesti Állatvédelmi Járőrszolgálattal. Kőbányán már több alkalommal közreműködtek a rendőrséggel ebek megfelelő helyre szállítása érdekében, példa erre a Maglódi úton, valamint a Harmat utcában történt rendőri intézkedést követő kutyaelszállítás és ideiglenes elhelyezés. Jelenleg több, a rendőrség által lefoglalt kutya van gondozásukban, működésük során évente 50-60 állat ellátásáról gondoskodnak. Gyakran segítenek a gazdáknak a viselkedési problémákkal rendelkező kutyák szocializálásában. 

Információk a kerületi állatartásról

Kőbányán nagy hagyománnyal bír a hobbi- és a haszonállat-tartás. A kertvárosias és a telepszerű beépítésű lakóterületeken, valamint a munkahelyi övezetekben is számos helyen találkozhatunk kedvtelésből tartott állatokkal, őrző-, védő, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő és terápiás kutyákkal, esetenként mutatványos vagy bemutatási célra szolgáló állatok is megjelennek. A kertvárosi és a lakótelepi ingatlanokon, illetve a telephelyeken tapasztalható állattartási szokások jelentősen különválnak.

A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni, melynek része az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, a szakszerű gondozása, a szökésének megakadályozása, továbbá az igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzése. Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni a korára, a nemére és az élettani állapotára. A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét. Az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatokat elkülönítve kell tartani.  Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani, míg a szabadban tartott állatok számára - azok természetes viselkedését is figyelembe véve - biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az időjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak. 

Amennyiben az állattartás szabályosan történik, azt az állatot nem tartóknak is el kell fogadniuk Ennek feltétele azonban az, hogy az állattartók a jogszabályokkal összhangban tartsák állataikat, e tevékenységük során a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarják. Kiemelten fontos, hogy az állatot nem tartó emberek tiszta és egészséges környezethez fűződő jogát az állattartók tiszteletben tartsák és tegyenek érte (pl. az állatok ürülékének eltávolítása a közterületről).

Az Önkormányzat hozzá kíván járulni a kedvtelésből történő állattartásra vonatkozó jogok és kötelezettségek érvényesítéséhez, támogatni kívánja a felelős és szabálykövető állattartói magatartás kialakítását, az állattartás minőségének javítását, elő kívánja továbbá segíteni az állatot nem tartók érdekeinek érvényesülését, nyugalmuk és biztonságuk megteremtését, fenntartását. Cél továbbá az elkóborolt, gazdátlan állatok átmeneti, jogszabálynak megfelelő elhelyezése és a gazdájához történő mielőbbi visszajuttatása vagy számára új állattartó biztosítása. A fenti célok elérése érdekében kötött együttműködési megállapodást az állatmentésre szakosodott és tapasztalattal rendelkező állatmentő szervezettel, amely hatósági eszközökön túl is tud segíteni az állatvédelem területén.

Forrás: Kőbánya.hu, Állatvédelmi Járőrszolgálat - Kőbánya Facebook oldal

Kategória: Közösség

Jótékonysági hangversenyt ad a Kőbányai Szent László Általános Iskola a Mindenki Templomában  december 11-én 17:00 órai kezdettel. A belépés díjtalan. A műsorban fellép az iskola Kicsinyek kórusa, a Harmónia kórusa és a Csengettyű együttese. Vezényel: Hajsrekker Krisztina, dobos: Kovácsné Túróczy Éva.

Helyszín: Mindenki Temploma, 1105 Budapest Cserkesz utca 7-9.
Időpont: 2015. december 11., 17:00 óra 

Kategória: Aktuális

Adventi játék, könyv és sportszer börze lesz december 5-én, szombaton, 9-13:00 óra között a BÁRKA Kőbányai Családsegítő Szolgálatban! A belépés ingyenes! 

Szeretettel várunk mindenkit, aki olcsón szeretne vásárolni jó állapotú játékokat, könyveket és sportszereket!

Cím: 1108., Bp., Sibrik Miklós út 76-78.
Időpont: 2015. december 5., szombat, 9-13:00 óra

BÁRKA Kőbányai Családsegítő Szolgálat

Kategória: Közösség

Édua Infomédia

Top Desktop version