Kőbányai Közösségi Hírlap

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) tavaly is kiírta az Ökoiskola pályázatot, amelyre rekordszámú pályázat érkezett. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium vezetői, valamint a Köztársasági Elnöki Hivatal környezeti fenntarthatósági igazgatója 2016. január 30-án átadták a 2015. évi Ökoiskola Címet, amelyet a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) is megkapott. A cím azon nevelési-oktatási intézmények elismerései, amelyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a fenntarthatóságra neveléssel. Így például a környezeti és egészségneveléssel, a helyi közösségek számára fontos hagyományok ápolásával, környezettudatos intézmény működtetésével. 

 

Kőrösi Csaba környezeti fenntarthatósági igazgató köszöntőjében Áder János köztársasági elnök szavait tolmácsolva gratulált az intézmények vezetőinek. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár (EMMI) beszédében az ökoiskola programot a fenntarthatóságra nevelés egyik legelőremutatóbb hazai gyakorlatának nevezte. A fenntarthatóságra nevelés pedagógiai programja az ökoiskolákban nem csak a tanórákon jelenik meg, hanem ezen intézmények komplex módon közelítik meg a fenntarthatóságra és a környezettudatos szemléletre nevelést, például a közétkeztetésben, az intézményfenntartásban. Gulyás Andrea közigazgatási államtitkár felidézte, hogy az Ökoiskola Címeket 2005-ben alapította az oktatásügyért és a környezetügyért felelős tárca. A Földművelésügyi Minisztérium is kiemelt fontosságúnak tartja a környezeti nevelést, a fenntarthatóság és a környezettudatosság szemléletét, ezért is büszke arra, hogy egyre több agrárszakképzési intézmény nyeri el az Örökös Ökoiskola vagy az Ökoiskola Címet. Dr. Rácz András helyettes államtitkár köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a fenntarthatóság ügyében gyakorlati partnerek az ökoiskolák és a nemzeti parkok. Az ünnepélyes oklevélátadó rendezvényt Dr. Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója zárta.

Az oklevélátadó ünnepséget szakmai rendezvény kísérte, melyen a nemzeti parkok, a Külgazdasági és Külügyminisztérium és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet köznevelési intézményeknek szóló környezetpedagógiai kínálata mellett egyházi és civil szervezetek is bemutatták legújabb módszereiket. Az oklevélátadót az Emberi Erőforrások Minisztériuma mellett az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a Földművelésügyi Minisztérium és a Svájci–Magyar Együttműködési Program támogatta.

Az Ökoiskola, illetve az Örökös Ökoiskola Címeket elnyert intézmények adatbázisa EZEN a linken érhető el.

 

Forrás: Kormány.hu, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Sz

Kőbánya Slam 2016. - pályázat X. kerületben élő vagy tanuló középiskolások részére. Részletekért kattintson a plakátra!

A jelentkezési lap letölthető ERRŐL a linkről pdf. formátumban.

Kategória: Közösség

Játék a múzeummal: a jövő tűzoltása

A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma immár kilencedik alkalommal hirdet rajz-és irodalmi pályázatot általános iskolás tanulók számára Ne égess! címmel. A rajzpályázatot idén is két korcsoport számára hirdetjük meg, de a versenykiírás ezúttal még több fantáziadús megoldásra ad lehetőséget. 

A felső tagozatos diákok esetében arra vagyunk kíváncsiak, milyennek képzelik a gyerekek a jövő tűzoltását, tűzoltóját. Nevezhetnek bármilyen, a jövőt ábrázoló - tűzzel, a tűzoltók munkájával kapcsolatos - ötleteikkel, vagy elképzelt, jövőbeni katasztrófához (földrengés, árvíz, vihar, vegyi baleset) és annak elhárításához kapcsolódó művekkel is. (ceruzarajz, filc, tempera, vízfesték, ragasztott képek stb.) 

Az alsó tagozatosoktól bármilyen tűzeset, katasztrófa feldolgozását várjuk, de ha kedvet kapnak a jövőbe pillantani, szívesen fogadjuk tőlük is a felsősökéhez hasonló megoldásokat. 

Az irodalmi pályázat felső tagozatos diákoknak szól, melyre ezúttal „Tűzoltás 2050-ben” címmel várunk alkotásokat, melyekben szárnyaló fantáziával írhatják meg, hogy elképzelésük szerint milyen módon, milyen eszközökkel lehet majd tüzet oltani, és vajon milyenek lesznek a jövő tűzoltói. A majdan bekövetkező természeti katasztrófákról szóló írásoknak is ugyanúgy örülnénk. A fogalmazások szabadon választott műfajban készülhetnek / vers, elbeszélés, mese, fantasy, stb. /

Kérjük, hogy a pályázatokat – iskola, osztály, felkészítő tanár megjelölésével - postai úton, az irodalmi alkotásokat postán vagy email-ben juttassák el a múzeum címére. Elérhetőségként lehetőleg e-mail címet és telefonszámot is kérünk! 

A múzeum elérhetősége: 1105 Budapest, Martinovics tér 12., illetve   Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
A beküldési határidő: 2016. január 29. / péntek / 

A győzteseket és helyezetteket februárban ünnepélyes eredményhirdetésen jutalmazzuk, a kiemelkedő alkotásokból kiállítást rendezünk.

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre a fenti e-mail címen, illetve a 06-1 261-35-86-os telefonon válaszolunk.

Katasztrófavédelem Központi Múzeuma

A kép forrása: muzeum.katasztrofavedelem.hu

Kategória: Aktuális

Ismét kiírta a „Kőbánya számít Rád” elnevezésű, szociális alapú és teljesítménytől is függő pályázatát a Kőbányai Önkormányzat. Tavaly minden eddiginél több diák jelentkezett a pályázatra, amely jól érzékelteti a lehetőség sikerét és létjogosultságát.

A pályázat benyújtási határideje: 2016. január 29. 

Kőbánya számít Rád tanulmányi ösztöndíj pályázat korábbi támogatottjai


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) rendelete szerint Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felhívást tesz közzé a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázatról.

Pályázható maximális összeg: 5 000 forint/hó (az általános iskola 5-8. évfolyamos tanulói részére), 10 000 forint/hó (a középfokú oktatási intézmény tanulói részére). Az ösztöndíj 2016 februárjától 2016 júniusáig, öt hónap időtartamra szól.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó:
a) Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén legalább egy éve lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezzen,
b) közoktatási intézmény nappali tagozatának 5-13. évfolyamán tanuljon,
c) családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (jelenleg 57 000 Ft), valamint
d) a 2015/2016. félévi eredménye legalább 3,0 átlagot érje el, és ehhez képest a 2014/2015. tanév végi osztályzatainak átlagát legalább 0,2-del javítsa, vagy
e) az alapfokú közoktatási intézményben a 2015/2016. tanév félévének végén legalább 4,2 átlagot érjen el, és a 2014/2015. tanév végi osztályzatainak átlagához képest a tanulmányi eredményét ne rontsa, vagy
f) a középfokú oktatási intézményben a 2015/2016. tanév félévének végén legalább 4,0 átlagot érjen el, és a 2014/2015. tanév végi osztályzatainak átlagához képest a tanulmányi eredményét ne rontsa, vagy
g) mind az alapfokú, mind a középfokú intézményekben a 2015/2016. tanév félévi 4,5 átlag feletti teljesítménnyel a pályázat akkor is érvényes, ha a tanulmányi eredmény a 2014/2015-ös tanév végi átlaghoz képest legfeljebb 0,2-del romlott.

Ha a pályázat benyújtásakor a tanuló a 14. életévét nem töltötte be, a pályázatot a törvényes képviselője nyújthatja be. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött tanuló a pályázatát a törvényes képviselője aláírásával együtt nyújthatja be.

A tanulmányi ösztöndíj tanév közben visszavonható, ha a tanuló a tanulmányait önhibájából nem folytatja, vagy ha a tanulót fegyelmi büntetésben részesítették, illetve az igazolatlan hiányzásainak száma meghaladja a tíz órát.

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje: a pályázatot postai úton vagy személyesen egy eredeti példányban, a megfelelően kitöltött adatlapon, az egyéb előírt dokumentumok csatolásával lehet benyújtani. A pályázatot „Kőbánya számít Rád - tanulmányi ösztöndíj pályázat” megjelöléssel 2016. január 29. éjfélig lehet megküldeni (postán feladni) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály címére (1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 31.). A határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) a 2015/2016. tanév félévi és a 2014/2015. tanév végi tanulmányi eredményét,
b) a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan a tanulmányi versenyen elért (az értékelési rendszerben meghatározott) eredményt, művészeti, tudományos, illetve sporttevékenységet tanúsító okmány másolatát, valamint az ECDL és nyelvvizsga meglétét igazoló (vagy az ezzel egyenértékű emelt szintű érettségi) dokumentumokat,
c) a pályázó családjában az egy főre jutó nettó jövedelmet igazoló okiratot,
d) a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány lakcímet tartalmazó oldalának másolatát (amennyiben az elmúlt egy évben a lakcím megváltozott, de az előző lakóhely is Kőbánya volt, az előző lakcímet igazoló okmányt is csatolni kell),
e) a tanulást befolyásoló egészségügyi okot igazoló irat másolatát.

A pályázat elbírálása meghatározott értékelési rendszer alapján történik, ösztöndíjban a legmagasabb pontszámot elérő pályázók részesíthetők. A pályázók csak a pályázati keretösszeg erejéig részesülhetnek támogatásban! A pályázót és a közoktatási intézményt a pályázat elbírálásáról a Hivatal 2016. február 28-áig értesíti.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető a 36-1-4338 144 telefonszámon, illetve az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

A pályázati adatlap letölthető ERRŐL a linkről és a www.kobanya.hu honlapról. Az adatlap másolható.

Forrás: Kőbánya.hu

Tóth Balázs, a kőbányai LMP  önkormányzati képviselője az Állampolgári Jogvédő Liga Otthonvédők tagozatával és Sándor Zoltán igazgatóval közösen Mikulásrendezvényt tart a Széchenyi Általános Iskolában december 5-én, szombaton 10:00 órától. Az esemény vendége lesz a Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület, mint ahogy készülnek ruha- és ételosztással is! A gyerekeket színes programok várják: lesz arcfestés, gyöngyfűzés, csocsózás és íjászat.

"Írj képeslapot a nagyinak Karácsonyra!" - elnevezéssel szeretnék felidézni gyerekkorunk szokását, a képeslapírást. Egy támogató jóvoltából karácsonyi képeslapot biztosítanak azoknak, akik szeretnék ilyen módon meglepni szeretteiket. A lapokat természetesen fel is adják, hogy Karácsonyra ott lehessen a fa alatt a nagyinál. 

Az esemény Facebook oldala EZEN a linken érhető el.
Helyszín: Széchenyi István Általános Iskola, Újhegyi sétány 1-3.
Időpont2015. december 5., szombat 10:00 óra
 
 
Kategória: Közösség

A Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda november 7-én, szombaton, 10:00 órai kezdettel rendezi meg 5. születésnapi ünnepségét a Zrínyi Miklós Gimnáziumban és az Iroda területén.

Tervezett program:
10.00 Megnyitó
10.15 Polgármesteri köszöntő
10.30 A Radar 5 éve – Török Tamás szakmai vezető
11.00 Szünet
11.15 Pódiumbeszélgetés az ifjúsági irodák helyzetéről Budapesten. Meghívott vendégek: Kormos Piroska (H52 Ifjúsági Iroda), Bolyhos Andrea (Kompánia Alapítvány)
12.00 Tortázással egybekötött kiállítás megnyitó
13.00-tól
- csocsó és társasjáték bajnokság
- kép és videó nézegetés
- élményfal készítés
15.30 X-box disco
17.00 „Zárójelenet”

Helyszín: 1108 Budapest, Mádi utca 173.
Időpont: 2015. november 7., szombat, 10-17:00 óra között
További információradar.cikkegyesulet.hu

Forrás: Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

Kategória: Közösség

Az Utánpótlássport.hu portál számolt be arról, hogy a Kőbánya Sport Club (KSC) öttusa szakosztálya a Törökországi Kusadasiban megrendezett kéttusa Európa bajnokságon 4 arany, 5 ezüst és 1 bronz érmet szerzett  a kontinens legjobbjai között! A KSC tizenhárom fiatal versenyzőinek múlt heti eredményessége a csapat edzőjét, Geleta Balázst is meglepte.

Egy-két versenyzőtől számítottam jó eredményre, de az már kisebb meglepetést okozott, hogy ennyi dobogós helyezést tudtunk elérni. Annak fényében különösen szépen szerepeltünk, hogy rendkívül erős mezőny gyűlt össze Kuşadasiban.” - mondta Geleta Balázs az Utónpótlássport.hu portálnak.

A verseny lebonyolítása eltért az itthon megszokottól: a sportolóknak a kettéosztott futószám közben kellett úszniuk, ráadásul a hullámzó tengerben. A 10 és 15 éves kor közötti magyar résztvevők azonban remekül alkalmazkodtak a körülményekhez. A verseny első napján a vegyes váltók küzdelmeiben Dobronyi Dorina és Miszlai Máté, valamint Wielkiewicz Lara és Tompos Tamás ezüstérmes lett, az Illés Katrin, Kovács Zénó páros pedig bronzot nyert.

Az egyéni versenyben taroltak a magyarok: Papolczi Emília és Erdős Rita első, Illés Katrin, Dobronyi Dorina és Wielkiewicz Lara második helyezést ért el. A csapatverseny mindkét aranyérmét a magyarok hozták el: az Erdős Rita, Illés Katrin, Balogh Orsolya összetételű együttes és a Szalai Zalán, Miszlai Máté, Kovács Zénó alkotta gárda is a legjobbnak bizonyult a tizenöt ország versenyzőit felvonultató mezőnyben.

A Kőbánya SC-ben hat éve működik az öttusa-szakosztály. Létrehozásának fő célja az volt, hogy az úszók közé be nem férő fiatalok ki tudják próbálni magukat másik sportágban. A fiatal szakosztálynak jelenleg mintegy ötven igazolt versenyzője van.

Az eredmények, képanyag és további információ megtalálható a KSC öttusa szakosztályának Facebook oldalán: https://www.facebook.com/kscottusa

Forrás: Utánpótlássport.hu, Geleta Balázs, KSC öttusa

Kategória: Sport
2015. október 22., csütörtök 10:01

DK Halloween

A Demokratikus Koalíció (DK) Kőbánya-kispesti szervezete Halloween partit tart október 30-án, pénteken 15:00 órától a párt Állomás utcai képviselői irodájában. Az eseményen töklámpásfaragás, kézműves foglalkozás, dekoráció-, sütemény- és álarckészítés, álarcos buli, valamint sok meglepetés várja a gyermekeket.

Az esemény Facebook oldala EZEN a linken érhető el.
Helyszín: 1102 Budapest, Állomás utca 9.
Időpont: 2015. október 30., péntek 15:00 óra

2015. október 22., csütörtök 10:34

Tigristorna 1-5 éves gyerekeknek

Mozgásfejlesztő tornalehetőség játékos formában 1-5 éves gyerekeknek Kőbányán, a Hangár utcában. A tornán szervezett keretek között, a szülők aktív közreműködésével fejlődnek a gyerekek képességei. Ez egy hely, ahol biztonságosan és játszva lehet tanulni, ahol a gyerekek szabadon tudnak mozogni, játszani és felfedezni a különböző eszközökben rejlő lehetőségeket. Ha nem hiszed, próbáld ki, az első óra ingyenes.

Foglalkozások:
- Budapest X. Kerület, Hangár utca 10.
- Kerepes, Templom utca 3.

További részletek: www.tigristorna.hu és www.facebook.com/Tigristorna

Kategória: Aktuális

A Kőbányai Ifjúsági SE (KISE) újjászervezi női szakágát, amihez szeretettel várják a 8-15 év közötti, focizni szerető lányok jelentkezését.

Az edzések helyszínei és időpontjai:
- Hétfő: 18:00-19:15 óra: Keresztury Dezső Általános Iskola műfüves pályája (bejárat hátul a zsákutcánál)
- Kedd: 17:00-18:15 óra: a KISE Gyakorló utcai pályája
- Csütörtök: 18:00-19:15 óra: Keresztury Dezső Általános Iskola műfüves pályája (bejárat hátul a zsákutcánál)

Kapcsolat és további információ: Magyari András: 06-70-266-9885, Német György: 06-30-261-1635, Kovács József: 06 20-338-1422

Elérhetőségek: web: www.kise.hu, Facebook: www.facebook.com/KISE97, email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , tel./fax: 06-1-261 -9837

 

Nem is olyan régen a testnevelésórák megszokott rendje volt, hogy amíg a fiúk fociztak, addig a lányok a kézilabdát kergették. Az elmúlt időszakban azonban nagyot változott a világ, kiderült ugyanis, nem csak azoknak a lányoknak a száma gyarapszik, akik szívesen néznek meg egy-egy focimeccset, hanem azoké is, akik maguk is beállnak a fiúk közé, velük egyenrangú félként támadnak és védekezek, rúgják a gólokat. Az ő idejük most érkezett el a kerületben, hiszen a Kőbányai Ifjúsági SE (KISE) újjászervezi női szakágát. Az egyesületnél egy ideig a lányok a fiúkkal együtt edzettek, de a megnövekedett igénynek köszönhetően azonban sikerült újra beindítani az önálló leányfutballt. A KISE fiúcsapatainál 6–19 éves korig vannak korosztályok, az egyesület szeretné elérni, hogy ez a lányoknál is így legyen. 

Forrás: KISE

Kategória: Sport

Édua Infomédia

Top Desktop version