Kőbányai Közösségi Hírlap

Tisztelt Ingatlantulajdonosok és Társasházi Közösségek!

A hideg időben hulló csapadék hamar ráfagy az ingatlanok előtti járdákra, ami balesetveszélyt jelent a közlekedők számára. A 2017. január első felében tapasztalható rendkívüli téli időjárásra tekintettel kérjük szíves közreműködésüket a hóeltakarítási és jégmentesítési feladatok elvégzése érdekében.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-a, valamint a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Fővárosi Közgyűlési rendelet 3. §-a alapján az ingatlan tulajdonosa (kezelője, birtokosa) köteles gondoskodni az ingatlana előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület, járda hiányában az ingatlana telekhatárától számított egy méter széles területsáv gondozásáról, tisztán tartásáról, […] síkosság-mentesítéséről és a hó eltakarításáról.

A Rendelet értelmében, aki síkosság-mentesítési, illetve hóeltakarítási kötelezettségének nem tesz eleget megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, és ötezer forinttól természetes személy esetében százötvenezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, valamint a közterület-felügyelő harmincezer forint helyszíni bírságot szabhat ki.

A fentiek alapján kérjük, hogy az ingatlan előtti közterületek, járdák mihamarabbi hóeltakarításáról és a járdák síkosság-mentesítéséről gondoskodni szíveskedjenek. A síkosság-mentesítéshez kizárólag környezetkímélő anyag használható.

Egyben felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben mulasztásukból eredően az ingatlanuk előtti járdán megcsúszásos baleset történik, úgy az ingatlantulajdonos, illetve a társasházi közösség kártérítési felelősséggel tartozik a károsult felé.

Segítő együttműködésüket köszönjük!
Kőbányai Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály

A kép illusztráció, forrása: Nyugat.hu

Kedves Kőbányaiak!
 
Önkormányzatunk a tavalyi évben adta át először a Kőbánya Sportolója díjat. Hagyományt kívánunk teremteni ezzel, hiszen kerületünkben számos kiváló sportoló lakik, edz, versenyez, akikre méltán büszkék lehetünk, akik példát mutathatnak a fiatalabb korosztály számára.
2016 a magyar sport életében nagyon sikeres esztendő volt, melyet a riói olimpia és paralimpia koronázott meg. Nemzetközi ifjúsági és felnőtt versenyeken is csodálatos eredmények születtek, melyekhez kerületünk sportolói is nagy mértékben hozzájárultak. A Kőbánya Sportolója 2016 elismerő címet idén Imre Géza párbajtőrvívó érdemelte ki. Az idei díjátadó gálán a Budapest 2024 olimpiai és paralimpiai pályázat is bemutatásra kerül. A budapesti pályázatot dr. Schneller Domonkos, a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. Budapest 2024 olimpiai és paralimpiai pályázat vezetőjének kabinetfőnöke, valamint Mizsér Attila olimpiai bajnok, a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. sportigazgatója ismerteti.
Örömünkre szolgálna, ha jelenlétével megtisztelné rendezvényünket!
Üdvözlettel,
Kovács Róbert
polgármester

Kategória: Sport

Ismét kiírta a „Kőbánya számít Rád” elnevezésű, szociális alapú és teljesítménytől is függő pályázatát a Kőbányai Önkormányzat. Jól érzékelteti a lehetőség sikerét és létjogosultságát, hogy minden évben növekszik a jelentkezők és a sikeresen pályázók létszáma. A pályázat benyújtási határideje: 2017. január 31.


Pályázati kiírás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) rendelete szerint Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felhívást tesz közzé a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázatról.

Pályázható maximális összeg: 5 000 forint/hó (az általános iskola 5-8. évfolyamos tanulói részére), 10 000 forint/hó (a középfokú oktatási intézmény tanulói részére). Az ösztöndíj 2017 februárjától 2017 júniusáig, öt hónap időtartamra szól.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó:
a) Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területén legalább egy éve lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezzen,
b) közoktatási intézmény nappali tagozatának 5-13. évfolyamán tanuljon,
c) családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (jelenleg 57 000 Ft), valamint
d) a 2016/2017. félévi eredménye legalább 3,0 átlagot érje el, és ehhez képest a 2015/2016. tanév végi osztályzatainak átlagát legalább 0,2-del javítsa, vagy
e) az alapfokú közoktatási intézményben a 2016/2017. tanév félévének végén legalább 4,2 átlagot érjen el, és a 2015/2016. tanév végi osztályzatainak átlagához képest a tanulmányi eredményét ne rontsa, vagy
f) a középfokú oktatási intézményben a 2016/2017. tanév félévének végén legalább 4,0 átlagot érjen el, és a 2015/2016. tanév végi osztályzatainak átlagához képest a tanulmányi eredményét ne rontsa, vagy
g) mind az alapfokú, mind a középfokú intézményekben a 2016/2017. tanév félévi 4,5 átlag feletti teljesítménnyel a pályázat akkor is érvényes, ha a tanulmányi eredmény a 2015/2016-ös tanév végi átlaghoz képest legfeljebb 0,2-del romlott.

Ha a pályázat benyújtásakor a tanuló a 14. életévét nem töltötte be, a pályázatot a törvényes képviselője nyújthatja be. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött tanuló a pályázatát a törvényes képviselője aláírásával együtt nyújthatja be.

A tanulmányi ösztöndíj tanév közben visszavonható, ha a tanuló a tanulmányait önhibájából nem folytatja, vagy ha a tanulót fegyelmi büntetésben részesítették, illetve az igazolatlan hiányzásainak száma meghaladja a tíz órát.

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje: a pályázatot postai úton vagy személyesen egy eredeti példányban, a megfelelően kitöltött adatlapon, az egyéb előírt dokumentumok csatolásával lehet benyújtani. A pályázatot „Kőbánya számít Rád - tanulmányi ösztöndíj pályázat” megjelöléssel 2017. január 31. éjfélig lehet megküldeni (postán feladni) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály címére (1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 31.). A határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) a 2016/2017. tanév félévi és a 2015/2016. tanév végi tanulmányi eredményét,
b) a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan a tanulmányi versenyen elért (az értékelési rendszerben meghatározott) eredményt, művészeti, tudományos, illetve sporttevékenységet tanúsító okmány másolatát, valamint az ECDL és nyelvvizsga meglétét igazoló (vagy az ezzel egyenértékű emelt szintű érettségi) dokumentumokat,
c) a pályázó családjában az egy főre jutó nettó jövedelmet igazoló okiratot,
d) a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát (amennyiben az elmúlt egy évben a lakcím megváltozott, de az előző lakóhely is Kőbánya volt, az előző lakcímet igazoló okmányt is csatolni kell),
e) a tanulást befolyásoló egészségügyi okot igazoló irat másolatát.

A pályázat elbírálása meghatározott értékelési rendszer alapján történik, ösztöndíjban a legmagasabb pontszámot elérő pályázók részesíthetők. A pályázók csak a pályázati keretösszeg erejéig részesülhetnek támogatásban!

A pályázót és a közoktatási intézményt a pályázat elbírálásáról a Hivatal 2017. február 28-áig értesíti.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető a 36-1-4338 144 telefonszámon, illetve az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

A pályázati adatlap letölthető a www.kobanya.hu honlapról. Az adatlap másolható.

Letölthető dokumentumok:
- Pályázati kiírás
- Pályázati adatlap

Kőbánya számít Rád tanulmányi ösztöndíj pályázat korábbi támogatottjai

2017. január 09., hétfő 09:05

Felhívás!

Kedves Kőbányaiak!

Beköszöntött a tél, napról napra hidegebb lesz. Sokan nem képesek kifizetni a fűtés költségeit. A hó, a jég megjelenésével saját fűtetlen lakásuk foglyává válnak. Legnagyobb veszélyben az elmagányosodott időseink vannak, akikre senki nem nyitja rá az ajtót. Ha nem figyelünk rájuk, kihűlhetnek saját otthonukban.

Ilyenkor össze kell fognunk, a családoknak, a barátoknak, az ismerősöknek. A szeretet, az odafigyelés nem kerül pénzbe, és életet menthet.

Kérem, kopogtasson be azokba a házakba, lakásokba, ahol nem füstöl a kémény, nem ürítik a postaládát, nem tudják ellapátolni a havat.

Segítséget kérhetnek munkaidőben az Önkormányzat ingyenesen elérhető zöldszámán: +36/80 205 271

Weeber Tibor  a humán szakterületért felelős alpolgármester

Kőbánya télen, a kép forrása: Kovács Róbert polgármester Facebook oldala

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat süteménykészítő pályázatot hirdet nyugdíjasok részére. A farsangi mulatsággal egybekötött versenyen minden kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjas személy indulhat, aki nem foglalkozik hivatásszerűen a sütéssel, és kedvet érez kreativitása, cukrásztudása megmérettetéséhez. 

A verseny időpontja: 2017. február 8., 14:00 - 17:00 óra között
 Helyszíne: KÖSZI színházterme (Előd utca 1.)
Jelentkezési határidő: 2017. január 27. 17:00 óra

Az esemény fővédnöke Kovács Róbert Kőbánya polgármestere.

Letölthető dokumentumok:
- Jelentkezési lap (pdf. dokumentum)
- Felhívás (docx kiterjesztésű fájl)

Kategória: Közösség
2017. január 02., hétfő 11:59

Újhegyi sétány felújításának folytatása

A sétány két vége, vagyis a Harmat utca és Mádi utca, valamint a Bányató utca és Gergely utca közötti szakasz még felújításra vár – mondta, Kovács Róbert polgármester. A fővárosi TÉR_KÖZ pályázaton a Kőbányai Önkormányzat sikeresen pályázott és nyert támogatást – folytatta - melyből 2016-ban felújította az Újhegyi sétány középső szakaszát, pontosabban a Harmat utca és Bányató utca közötti szakaszt. 

A korszerű városközpont kialakítása tehát folytatódik. Ennek egyik első lépéseként október 5-én a felújított Újhegyi Közösségi Házban nyilvános lakossági fórumot tartottak, ahol a tervező cég bemutatta az előzetes terveket. Ott a helyszínen is lehetett azokat véleményezni, illetve a módosításokhoz javaslatot tenni. A tervek több hónapon keresztül láthatóak voltak a közösségi házban, illetve az Újhegy hivatalos Facebook oldalán is. A közösségi házban egy véleményládába kerültek az észrevételek, interneten pedig kérdőív kitöltésével lehetett a terveket értékelni. 

A kérdőívek feldolgozása után a tervező cég (LÉPTÉKTERV) vezető tervezője Szakács Barnabás elmondta, hogy a tervek alapvetően tetszenek a környéken lakóknak. Ugyanakkor néhány konkrét észrevételt és javaslatot is megfogalmaztak. Többek között azt is, hogy az utcabútorok elhelyezése során ügyelni kell arra, ne kerüljenek azok túl közel a lakások ablakaihoz. A másik nagyon fontos kérés, hogy legyen az idősebbeknek több helyen kapaszkodó korlát.

A visszajelzésekből az is kiderült, hogy a Széchenyi István Általános Iskola elé tervezett „suttogó fal” ötlete nem aratott sikert, így az nem kerül megvalósításra. Helyette egy óriás pixelfal lesz, amely a kicsiknek és nagyobbaknak, sőt a felnőtteknek is aktív művészeti szórakozást jelent.

A már elkészült sétányhoz is érkeztek vélemények – mondta a vezető tervező. Ezek egy része felhasználható a későbbi tervezés során, más része pedig orvosolható problémát tartalmaz. Ilyen például, hogy a sétány már elkészült középső szakaszán, az ún. elfogyó lépcsők az idősebbek számára nem jól láthatók legyenek. Ezt fényvisszaverő festékkel fogjuk feltűnőbbé tenni – ismertette a megoldást Szakács Barnabás.

Összességében elmondható, hogy jó ötlet a lakók véleményének összegyűjtése. Ahol lehet a terveket korrigálni, ott az igényeknek megfelelően megtesszük, hiszen ők fogják használni, ők tudják, hogy mi a praktikus számukra. A mi célunk, hogy olyan közösségi tereket tervezzünk, amelyeket megvalósításuk után szívesen használnak – fejezte be Szakács Barnabás vezető tervező.

Az interjú Szakács Barnabás tervezővel EZEN a linken vagy a kép alatt tekinthető meg, míg a terveket részletesen bemutató prezentáció IDE kattintva nyitható meg pdf. formátumban.

Látványterv


A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekt a Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret támogatásával valósul meg.

Forrás: Pro-koord

2016. december 23., péntek 20:32

Teljesen megújult a Száva utca

A Száva utca Üllői út és Basa utca közötti szakaszát 2011-ben újította fel a Kőbányai Önkormányzat. A felújítás második üteme 2016-ban folytatódott, egészen a Szállás utcáig. 

A tervezéssel együtt közel 124 millió forintos beruházás keretén belül 500 méter hosszú útszakasz kapott új hengerelt aszfalt burkolatot. A MÁV-val történt egyeztetés alapján lehetőség nyílt a vágányzónában is a régi, rossz, töredezett aszfaltburkolat cseréjére. A beruházás keretében a vasúti felüljáró alatti vízelvezetés megoldására, valamint a felújított útszakasz menti járdák felújítására is sor került. A kivitelezés tervszerűen haladt, szeptember 21-én indult és december 1-jén fejeződött be. 

 

Előtte és utána

Forrás és kép: Kőbánya.hu

Kategória: Közlekedés
2016. december 23., péntek 20:16

Önkormányzati ajándékcsomagok Karácsonyra

A Kőbányai Önkormányzat az idén is segítséget nyújtott az ünnepekhez, igyekezett meghittebbé tenni a szépkorúak, az egyedülállók és a családok ünnepét, mindazokét, akik szükséget szenvednek. Odafigyelt rájuk akkor is, ha maguktól nem kértek segítséget. 

Az ünnepi készülődés során az asztal méltó megterítése jelenti az egyik legnagyobb kiadást. Az önkormányzat képviselőinek, felnőtt- és gyermek háziorvosainak, valamint a szociális és oktatási intézmények munkatársainak javaslata alapján az önkormányzat 1600 kőbányai személynek, családnak juttatott egy-egy karácsonyi, tartós élelmiszereket, kakaót, kávét és ünnepi édességeket, szaloncukrot tartalmazó ajándékcsomagot.

 

A megajándékozottak csomagjaikat december második hetében, három napon át vehették át a KÖSZI nagytermében, mely az alkalomra karácsonyi hangulatba öltözött. A csomagok átadásának ideje alatt az önkormányzat kézműves foglalkozásokra is várta az érkező családokat, gyermekeket. 

 

Forrás és képek: Kőbánya.hu, Kovács Róbert polgármester Facebook oldala

2016. december 08., csütörtök 08:34

Erdőt ültetnek a Gergely-bánya területére

Tízmillió forinttal támogatja Budapest a növénytelepítést a kőbányai Gergely-bánya területére - döntött a Fővárosi Közgyűlés. A testület 28 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot. A kerületi önkormányzat terve szerint 393 lombos fát, 122 örökzöld fát és 715 cserjét ültetnek majd el.

A X. kerületben a Gergely utca, a Sibrik Miklós út, a Harmat utca és a Noszlopy út által határolt, mintegy 26 hektár nagyságú területen helyezkedik el az úgynevezett Gergely-bánya, ahol az 1900-as évek elejétől termeltek ki agyagot, a bányaművelést 1992-ben befejezték. A felhagyott bányarészeket az 1950-es évektől építési és kommunális hulladékkal töltötték fel, 1989-től engedélyezetten csak úgynevezett inert (építési, bontási) hulladékot rakhattak le itt. A bányaművelés felhagyása után 2004 végéig folyt rekultiváció.

A terület jelentős része alatt található kommunális hulladék bomlásának következtében gázképződés tapasztalható, míg a talaj- és esővizek által a lerakott hulladékból kioldott szennyezőanyagok a határértéket jelentősen meghaladó mértékben csurgalékvíz-szennyezést okoznak. Emiatt a területen határozatlan idejű építési tilalom áll fenn, a hasznosítás lehetősége rendkívül korlátozott. Folyamatos gáz- és talajvíz-monitoringozást kell végezni, továbbá a bányapillérre épített néhány ház védelmében folyamatosan gázelszívót kell üzemeltetni.

A kőbányai önkormányzat folyamatosan, évente 100-120 millió forintot kénytelen a terület őrzésére, a gázelszívó rendszer üzemeltetésére, a környezetvédelmi monitoringozásra, valamint a növényzet ápolására, bővítésére fordítani.

A támogatást megadását az előterjesztők azzal indokolták, hogy az egykori bánya területére mintegy negyven éven át hordott hulladék nemcsak a kerületből, hanem Budapest egész területéről érkezett. A kerületi önkormányzat terve szerint 393 lombos fát, 122 örökzöld fát és 715 cserjét ültetnek majd el.

Forrás: MTI

Az egykori Gergely-bánya az űjhegyi lakótelep szomszédságában, a kép forrása: Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény

2016. december 07., szerda 11:33

Kőbányai közmeghallgatás

Úgy tűnik, hogy a kőbányaiak összességében elégedettek az önkormányzat működésével, hiszen a szokásos éves közmeghallgatáson idén alig ötvenen vettek részt, a megjelentek által jelezett problémák többsége ráadásul nem a kerületi önkormányzat hatáskörébe tartozott. Kovács Róbert polgármester ennek ellenére ígéretet tett arra, hogy közbenjár az ügyek előmozdítása érdekében.


A közmeghallgatás résztvevői

A november 17-ei közmeghallgatás a polgármesteri évértékelővel kezdődött, Kovács Róbert beszámolt az elért eredményekről, ismertette a jövő évre vonatkozó terveket. A résztvevők megtudhatták, hogy a három kőbányai vasútállomás teljes átépítésének tervezésére a MÁV kiírta a közbeszerzést, így a milliárdos beruházás várhatóan két éven belül lezárulhat. Szólt arról, hogy a Népliget sportcélú fejlesztése nem csökkenti a zöldfelület nagyságát, csupán funkciót ad a parknak és sportolási lehetőséget kínál majd minden korosztálynak. Tájékoztatást adott a felújítás előtt álló tűzoltó-laktanyáról, az Újhegyi sétány rekonstrukciójának folytatásáról és az utak, járdák és intézmények folytatódó felújításáról.

Kovács Róbert polgármester évértékelője

A polgármesteri tájékoztató után az állampolgárok tehették fel kérdéseiket. A legtöbb észrevétel a közterületek állapotával kapcsolatban hangzott el, visszatérő problémát jelent az illegális hulladéklerakás jelensége. A Kőkert illetékese mindezek kapcsán elmondta, hogy – bár nem  tartozik a feladataik közé – két teherautóval folyamatosan szállítják el a szeméthalmokat, de nem győzik, mert van, hogy másnapra újratermelődik. A polgármester ígéretet tett a közterület-felügyelet további erősítésére, de emellett arra kér mindenkit, hogy az észlelés pillanatában jelentse be a közterület-felügyelet napi 24 órában működő számára, ha illegális hulladéklerakást, más közterületi szabályszegést tapasztal.

Az eseményen ott volt a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, az országgyűlési képviselő, önkormányzati tisztviselők, valamint a különböző állami és önkormányzati szolgáltató cégek képviselői

A közterületek rendjével összefüggő probléma a kocsmák, kisboltok környékén előforduló italozás, ami joggal háborítja fel a jóérzésű embereket. Sok feszültséget okoznak a nem megfelelő kutyatartás következményei, így például a gazdák által fel nem takarított ürülék, vagy a lakásokba bezárt állatok állandó ugatása. Dr. Szabó Krisztián jegyző ezzel kapcsolatban adott tájékoztatása szerint csak törvényben részletesen szabályozott módon lehet állatot tartani. Ha ez nem így történik, akkor lehetőség van birtokvédelmi vagy állatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezni, amiben az önkormányzat jegyzői hivatala kész tanácsadással segíteni.

Több panasza volt a posta által nem időben kézbesített levelekre. A polgármester ígéretet tett arra, hogy jelzi a problémát a postahivatal vezetőjének, de tart tőle, hogy a Magyar Posta létszámgondjaival függ össze a jelenség, ami túlmutat egy hivatalvezető lehetőségein.

A résztvevők megtudhatták, hogy a közlekedési problémát jelentő Kőér utcai vasúti átkelő kérdése a ferihegyi gyorsvasút megépítésével együtt oldódhat meg, míg a jövő évi informatikai fejlesztésnek köszönhetően a Kőbányát érintő földhivatali ügyek intézése a Budafoki útról átkerül a sokkal közelebb lévő Bosnyák térre.

Forrás és kép: Kőbánya.hu

Édua Infomédia

Top Desktop version