Kőbányai Közösségi Hírlap

A II. Kraft Sörfesztiválon több mint 40 csapból folyik majd a sör Kőbányán. A fesztivál célja a kerületben tradícionálisan megtalálható sörfőzés hagyományának visszaállítása ebbe a nagy hírű ipari környezetbe. Az érdeklődőket a következő programok várják: sörök kóstolása, főzdelátogatás sörfőző mesterek vezetésével, szakmai sátor, ismeretterjesztő előadások, sörtörténeti kiállítás, street food ételek és családi programok. A nem kőbányai látogatók érdekében a könnyebb elérhetőség miatt a szervezők ingyenes fesztiválbuszjáratokat biztosítanak a Blaha Lujza térről a Kőbányai M47 Főzdeparkba. 

A részletes programfüzet EZEN a linken érhető el.

Az esemény fővédnöke Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere

Időpont: 2017. május 19., 14:00 órától május 21. 23:59 óráig
Helyszín: Kőbányai M47 Főzdepark, Maglódi út 47. (a volt Globus Konzervgyár területén)
Az esemény a Facebook oldala EZEN a linken érhető el. 

A helyszín madártávlatból

A Kőbányai Önkormányzat a Sorg Antal Városrehabilitációs Program részeként vissza nem térítendő támogatást nyújt pályázati úton a fővárosi és kerületi helyi védettségű épületek közül a lakóépületek tulajdonosai részére a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására. Az építészeti értékek védelmének célja a Kőbánya településképe és történelme szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. A település értékei a nemzet kulturális kincsének részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.

A támogatással az Önkormányzat ösztönözni kívánja a helyi védettségű lakóépületek tulajdonosait arra, hogy az építészeti értékeket felújítsák, helyreállítsák, megőrizve az épületek jellegzetes kőbányai építészeti karakterét.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. szeptember 1.
Letölthető dokumentumok:
A pályázati kiírás (word)
- Pályázati felhívás (pdf)

Forrás: Kőbányai Önkormányzat

Kovács Róbert polgármester a Facebook oldalán tette közzé a következő kérését:

"Fontos célom, célunk, hogy Önök, Ti, szeressék, szeressétek otthonunkat, a kerületet. Ezen kiemelt cél mellett folyamatosan dolgozunk azon, hogy az idelátogatók, a lakáskeresők is vonzónak találják Kőbányát. A következő, rövid kérdőív kitöltése hozzájárulhat mindkét meghatározó célunk továbbviteléhez.
Kérem Önöket, kérlek Benneteket, segítsék, segítsétek hosszútávú munkánkat annak érdekében, hogy Kőbánya meg tudja mutatni értékeit az itt élőknek, az ide látogatóknak és az otthonkeresőknek. Köszönöm segítségüket, segítségeteket!

A Kőbányai Önkormányzat kérdőíve EZEN a linken vagy a képre kattintva érhető el!

 Forrás: Kőbányai Önkormányzat, Kovács Róbert polgármester Facebook oldala 

Dr. Gyetvai Tibor rendőr ezredes, Kőbánya rendőrkapitánya március 9-én évértékelő állományülést tartott a kerületi kapitányságon. A kapitány kiemelte, hogy 2016-ban 10%-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, ami az állomány munkájának köszönhető. A csökkenő tendenciát 2017-ben is szeretné fenntartani. Közel 10%-kal emelkedett a közterületen elkövetett bűncselekmények felderítésének az aránya. A bűncselekmények elkövetőinél komoly mértékben van jelen a drog, az alkohol, vagy a pszichoaktív anyag használata. A lopások és a lakásbetörések száma jelentősen csökkent, ahogyan az egyik legsúlyosabb bűncselekmény, a rablások mennyisége is kevesebb volt, mint a korábbi években. A gépkocsi lopások száma 40%-os csökkenést mutat, az autófeltörések száma is csökkent. Sajnálatos módon a garázdaságok száma emelkedett, cél 2017-ben, hogy ezeket a bűncselekményeket hatékonyabban tudják megelőzni. Kőbányához szorosan kapcsolódnak a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények, bár a terjesztéssel kapcsolatban csökkent az elkövetések aránya. Gyetvai Tibor hangsúlyozta, hogy a Kőbányai Önkormányzattal kiváló a kapcsolat, hiszen tavaly 29-en kaptak elismerést Kovács Róbert polgármestertől.

A kapitányi értékelés után Kőbánya polgármestere, Kovács Róbert szólt az elöljárókhoz és az állományhoz. Megköszönte az eredményes munkát, amivel Kőbánya közbiztonságáért dolgoznak, hiszen a városvezetés számára kiemelkedően fontos a közbiztonság fenntartása. Idén megadja az önkormányzat azt a támogatást a rendőrségnek, amit a korábbi években. Akár gépkocsi, akár albérleti támogatás, vagy a közterület-felügyelet, ahol közösen védik Kőbánya rendjét. A jelenlegi 101-ről, 131-re bővül a közterületi kamerák száma, melyek döntő többsége a legmagasabb technikai igényeket is kielégítik. A polgármester segítséget kért az illegális szemétlerakások megakadályozásában, hiszen 2016-ban a kárelhárításra több mint 50 millió forintot költött a város.

Kovács Róbert polgármester

Forrás: Kőbánya.hu, Kőbányai Önkormányzat

Kategória: Kék, bűn és rend

Hat évvel ezelőtt alapította a kerületi Önkormányzat a "Kőbánya számít Rád" elnevezésű ösztöndíjat, amely megítélése a szociális körülmények és az előző féléves tanulmányi átlagon alapul. A tanulmányi ösztöndíjat elnyert tanulókat március 9-én, a Kőrösi Kulturális Központban köszöntötte Radványi Gábor alpolgármester, aki dr. Mátrai Gáborral, a Humánszolgáltatási Bizottság elnökével közösen adta át az emléklapokat és egy-egy doboz csokoládét. 2011-ben indult kőbányai tanulmányi ösztöndíj programban félévente lehet pályázni, a nyertes általános iskolások havi ötezer, a középiskolások vagy gimnazisták tízezer forintos támogatásban részesülnek havonta. A féléves ösztöndíj lejártával a korábban támogatásban részesülő diákok újra pályázhatnak. 

 

Radványi Gábor elmondta, hogy ebben a félévben 87-en pályáztak és ebből 74 gyermek kap támogatást. A Kőbányai Önkormányzat éves szinten 7 millió forintot biztosít erre a célra, ugyanakkor az idei félévben annyival megnőtt az érvényesen pályázók száma, hogy meg kellett emelni az összeget. Kiemelte: létszámban nem határoztak meg korlátot, a feltételeknek megfelelő valamennyi diák támogatásban részesül.

 

A pályázati lehetőség sikerét és létjogosultságát jelzi, hogy minden évben növekszik a jelentkezők és a sikeresen pályázók létszáma. De nem csak az ösztöndíjasok száma növekszik, hanem egyre jobbak a tanulmányi eredmények is: általános iskoláknál 4.3, középiskoláknál 4.5 volt az átlag.

Forrás: Kőbánya.hu, Radványi Gábor alpoglármester

A Kőbányai Önkormányzat 2016-ban adta át az Újhegyi sétány Harmat utca és Bányató utca közötti teljesen újjáépített szakaszát. A korszerű városközpont kialakítása nem áll meg, és a kerület folytatja az Újhegyi lakótelep főutcájának felújítását. A fejlesztés közben az Önkormányzat nem feledkezik meg a már elkészült szakasz állapotának megőrzéséről sem. Ennek érdekében a kerületi szakemberek elvégezték a sétány minden olyan hibájának feltárását, amelyekre az átadás óta eltelt időszakban derült fény, illetve amelyek a zord téli hónapok alatt és miatt keletkeztek. 

Az újjáépített szakaszon feltárt problémák, hibák és hiányosságok garanciális javítása 2017. március második felében kezdődik, a munkálatok várhatóan 2017. május közepéig tartanak majd. 

Az Újhegyi sétány felújított részén a kivitelező cég – a vállalkozási szerződésben rögzített garanciavállalás értelmében – öt éven át saját költségére köteles javítani a felmerülő hibákat. Ennek köszönhetően a sétány állapotának megőrzését célzó munkálatok még éveken át nem jelentenek további kiadást a Kőbányai Önkormányzat számára. 

A garanciális javítási munkálatok ideje alatti esetleges kellemetlenségekért a Kőbányai Önkormányzat türelmet és elnézést kér!

A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekt a Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret támogatásával valósul meg.

 

2017. március 13., hétfő 11:42

Zajmérő állomás a Hárslevelű Óvodában

A Kőbányai Önkormányzat feladatai közé tartozik a repülési zajhatásokkal kapcsolatos problémák feltárása és a lehetőségek szerinti jogi lépések megtétele, valamint a zajhatásokkal leginkább érintett területeken a repülőgép forgalom állandó kontrollja. Ezen feladat ellátása érdekében Kőbánya vezetése részt vesz annak a Zajvédelmi Bizottságnak a munkájában, amely feladata a repülőforgalom okozta zajterheléssel kapcsolatos lakossági érdekek képviselete. A fővárosi és több kerületi önkormányzat felelős vezetőit, szakembereit tömörítő testület 2016. november 2-án megtartott ülésén téma volt a Budapest Airport Zrt. által üzemeltetett, a repülésből származó zajterhelés ellenőrzését végző monitor rendszer felülvizsgálata, amely megállapította, hogy az egyik zajmérő állomás a lakóövezetektől nagy távolságra található, így a mérési eredmények nem tükrözik a repülésből származó zajterhelés lakosságra gyakorolt hatását.

Radványi Gábor kőbányai alpolgármester Zajvédelmi Bizottság ülésén azt javasolta, hogy a zajmérő állomás új helyszíne a Hárslevelű utca 5. szám alatti, Kőbányai Hárslevelű Óvoda udvara legyen. A megvalósíthatóság és a telepítés helyszíne műszaki megfelelőségének vizsgálata érdekében közös bejárást kezdeményezett a Budapest Airport Zrt. szakembereivel, amelyre 2016 decemberében került sor. Az óvoda vezetésének egyetértésével a bejáráson a létesítmény udvara – annak gyermekek elől elzárt része – lehetséges helyszínként alkalmasnak bizonyult, ezért a végleges telepítés előkészítéseként 2017. február 28-án mobil zajmérő műszer kihelyezték. A berendezés várhatóan négy hétig rögzíti a Kőbánya-Kertváros területe felett elhaladó repülőgépek zajhatását. Az ez idő alatt rögzített adatokból megismerhető lesz a térség – elsősorban a közúti és vasúti közlekedésből eredő – alapzaja, valamint az egyes repülőgépek okozta kimagasló zajterhelési eredmények is. A zajvizsgálati teszteredményekből dönthető majd el, hogy az állandó zajmonitor állomás helyszíneként alkalmas lesz-e az óvoda kijelölt területe. A végleges áthelyezés, remélhetően nem ütközik technikai akadályba, és a mérési adatok a későbbiekben kellő információt szolgáltatnak majd a környező lakóterületet érő zajterhelést illetően, amely alapján a Kőbányai Önkormányzat a jövőben hatékonyabban tud fellépni Kőbánya-Kertváros élhetőbbé tétele érdekében.

Forrás: Kőbánya.hu

2017. március 13., hétfő 10:57

Szenior Ki mit tud és gálaest

A kőbányai Szenior Ki mit tud-ot február közepén rendezték meg, míg a tehetségkutató verseny gálaestjére február 23-án került sor a Körösi Kulturális Központban. A két évvel ezelőtti 43 induló után idén már 62 pályázó jelentkezett a megmérettetésre, amelyen a legkedveltebb műfaj az ének, zene és kórusok kategóriája volt. Sok szépkorú szavalt és igen népszerű volt a tánc is. 

A gálaeseten zsúfolásig megtelt a Kőrösi Kulturális Központ színházterme, ahol Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. Beszédét egy 106 esztendős magyar síző gondolataival zárta, melyben egy évszázadnyi bölcsességét osztja meg a fiatalokkal: „Annál butábban nem tudod az életedet elpocsékolni, ha csak arra vársz, hogy történjen veled valami. Mindent visszakaphatsz, a cipődet, a házadat, vagy a személyes dolgaidat. Egyet nem: az időt. Használd ki a lehető legjobban!” Ezek a gondolatok a kőbányai szépkorúakra is igazak, hiszen akik időskorukban is igyekeznek hasznosan eltölteni szabad idejüket, énekelnek, táncolnak, vagy éppen szavalnak, fiatalok maradnak. A köszöntőt követően Kovács Róbert polgármester átadta a díjakat és az emléklapokat. 

A gálaesten a közönség soraiban foglalt helyet Radványi Gábor alpolgármester és dr. Mátrai Gábor a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke, egyben a zsűri elnöke is. A beszédek és az ünnepélyes díjátadó után a díjazottak léptek színpadra és mutatták be műsorukat. A húsz díjazott fellépése után Ifj. Vajda Gyula és zenekara muzsikált, énekelt Tolnai András.

A gálaest közreműködői:
Németh Ferenc ének, gitár - Halom utca 37/B. saját dal
Holló Lászlóné vers  - Illyés Gyula Árpád
Matus Mihály tárogató - Bartók Este a székelyeknél, Kodály: Kállai kettős
Aranytopán Tánccsoport - Latin formáció
Stricht  Lászlóné vers - József Attila Ködből, csöndből
Kónya János - Weinhoffer Györgyné Szalontánc
Plantek László vers - Petőfi: Zsuzsikához
Várkonyi Györgyi ének - Karády dalok
Szép korúak Tánccsoportja - Polka
Földvári Sándor ének
Nagy Imre tangóharmonika Jáhn Antal - Orosz népdal fantázia
Derűs alkony Harmat Nyugdíjas Klub - Kalinka orosz néptánc
Szőke József ének - János vitéz Egy rózsaszál szebben beszél
Zentai János és Gitta - Szalontánc
Nagy János - Dallamfütty
Aranyakác Kulturális Egyesület tánccsoportja - Polka
Kremsner József ének - Mama, Santa Lucia
Rocky Nagyik Táncegyüttes
Csili Művelődési Központ Népdalköre
Törekvés Táncegyüttes Manninger Miklós Hagyományőrző csoport. 

Forrás és kép: Kőbánya.hu, Kőbányai Önkormányzat

Kategória: Közösség

Bejárást tartottak március 7-én a Kőbányai Közterület-felügyelet új székhelyén és a térfigyelő központban Kőbánya vezető tisztségviselői, képviselő-testületi és bizottsági tagjai. A Gergely utcai telephelyen Kovács Róbert polgármester köszöntötte a megjelenteket és elmondta, hogy 2016-ban vásárolta meg az önkormányzat az ingatlant és költözött modern, környezetbarát, jól felszerelt helyre a közterület-felügyelet.

Fodor János, a felügyelet vezetője vezette körbe az épületben a látogatókat. Szólt arról, hogy az elmúlt négy év alatt 82 főre emelkedett a felügyelet dolgozóinak a száma. A legnagyobb érdeklődést a térfigyelő központ váltotta ki, ahol egyszerre 8-an figyelik a 101 kamera képeit. 2017-ben újabb 30 kamera áll szolgálatba, melyek éjszaka is kiváló képet rögzítenek, ezzel is szolgálva a kőbányaiak közbiztonságát. Szeretnék bővíteni a létszámot, akik a monitorokat napi 12 órás műszakban figyelik.

A Kőbányai Önkormányzat minden lehetséges eszközzel védeni, óvni kívánja az itt élők biztonságát, értékeit. A képernyők előtt megváltozott munkaképességű dolgozók is látnak el szolgálatot. Ha olyan esetet látnak, jelzik a diszpécsernek, aki a járőröket a helyszínre küldi. Szabadnapos rendőrök is segítik a munkát a térfigyelő központban. Kovács Róbert polgármester, dr. Pap Sándor, Radványi Gábor és Weeber Tibor alpolgármesterek mellett dr. Szabó Krisztinán jegyző, Agócs Zsolt, dr. Fejér Tibor, dr. Mátrai Gábor, Tóth Balázs és Tubák István önkormányzati képviselők vettek részt a bejáráson.

Forrás és kép: Kőbányai Önkormányzat

Kategória: Kék, bűn és rend

A Kőbányai Önkormányzat egyeztetést kezdeményez a településfejlesztési koncepcióról, stratégiáról, 2017. március 8. és március 29. között. A témával kapcsolatos lakossági fórumra a Kőrösi Kulturális Központban kerül sor, 2017. március 21-én, 17.00 órakor.

További tudnivalók ebben a pdf. formátumú dokumentumban olvashatók:
Tájékoztatás a Kőbányai Önkormányzat területén készülő tervekről


Forrás: Kőbányai Önkormányzat

Édua Infomédia

Top Desktop version