Kőbányai Közösségi Hírlap

2014. november 10., hétfő 10:02

Közmeghallgatás Kőbányán november 20-án

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 20-án, csütörtökön 17:00 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ l. számú termében. A közmeghallgatás nyilvános. Az ülésen megjelent, felszólalási jegyet kitöltök háromperces időkeretben szálalhatnak fel!

Minden résztvevő tájékoztató füzetet kap, melyben a Képviselő-testület és bizottságainak összetételén, a képviselői fogadóórák helyén és időpontján, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységein és ügyfélfogadási rendjén túl a Kőbányán a 2014. évben történt fontosabb eseményekről, beruházásokról, felújításokról, az önkormányzat kitüntetettjeiről adunk tájékoztatást. 

Tervezett napirend:
1.) Kovács Róbert polgármester évösszegző beszámolója.
2.) A lakosságot érintő ügyekben (mint például a közlekedés, parkolás, környezetvédelem, köztisztaság, közbiztonság, útfelújítás, egészségügy, kultúra, kerületfejlesztés) válaszadás a megjelent, felszólalási Jegyet kitöltök részére. 

Helyszín: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ l. számú terme (Szent László tér 7-14. fszt. 1.)
Időpont: 2014. november 20, csütörtök 17:00 óra

Forrás: Kőbányai Önkormányzat

A kép egy korábbi közmeghallgatás alkalmával készült

A Kőbányai Önkormányzat november 4-én koszorúzási ünnepséget tartott a Kisfogház Emlékhelynél, ahol a kerület vezetői, önkormányzati képviselők, valamint a pártok, társadalmi szervezetek és közintézmények képviselői, illetőleg magánemberek rótták le kegyeletüket. Emlékező beszédet mondott Kovács Róbert polgármester, míg a Kóborzengő és a Tutta Forza zenekarok az esemény komoran magasztos hangulatához járultak hozzá a zene és az énekszó lélekbemarkoló eszközével.

 

Kovács Róbert polgármester megemlékezésében arra hívta fel figyelmünket a vereséggel megnyert győzelem kapcsán, hogy vigyük magukkal annak erejét a mindennapok során, valamint gyújtsunk egy gyertyát az 1956-os napok és a sok ezer elszánt, igaz ember tiszteletére. Beszédében többször idézett Fónay Jenő "1956. november 4." című verséből:

Álmodtam én fényről
győzelemről
ragyogásról
a sugárzó fényben boldogságról
álmodtam még akkor is
mikor már... sejtettem a végét,

mikor még nem láttam elejét
a lánctalpas szörnyeknek...
bár hírlett már hogy jönnek... özönlenek.

Csak tudnám, miért?
Csak tudnám, mi ringatta álomba testem
Ennyire nem kábulhattam el.

Álmomban láttam egy keresztet
s nem láttam a megfeszítettet
éreztem a fájdalmat is
– talán engem feszítettek? – 
Engem vett le a keresztről anyám?
Talán díszlövéseket adnak rám?
Valami őrült hang üvöltött
s felriadva hirtelen
forró hamuba léptem meztelen lábakkal.
Gönceimet még magamra se’ rángattam
mikor a rádió!... a rádió... már
szórta szét a valót.
Fel sem fogtam... mégis
koponyámba szúrt a tövis
homlokomból kiserkent a vér
s bennem már le is bukott a Nap
a messzi horizonton
még mielőtt beért a vetés.

Rohantam én, de hiába már
hol van János bácsi, Kemál
a sok kis budai srác?
ott már meg volt az aratás...
a kövezeten fiatal hullák
a lánctalpak hangosan csörögtek
ágyúik ugattak, mint veszett kutyák
úgy hörögtek.

Itt ma újra elveszett az ország.
Barátaim! Gyújtsuk meg a gyertyát!

A polgármester összefoglalta a forradalom leverésének tragikus eseménysorozatát, amelyben kitért a Szovjetunió által kinevezett ellenkormány tevékenységére, így arra a - Kádár János által aláírt - közleményre, amelyben a szovjet hadsereget hívják segítségül a magyar nép ellen. Megemlékezett Nagy Imre beszédéről, Bibó István miniszter felhívásáról és a Magyar Írók Szövetsége nevében kiadott segélykéréséről: "Itt a Magyar Írók Szövetsége! A világ minden írójához, tudósához, minden írószövetségéhez, akadémiájához, tudományos egyesüléséhez, a szellemi élet vezetőihez fordulunk segítségért. Kevés az idő! A tényeket ismeritek, nem kell ismertetni. Segítsetek Magyarországon! Segítsetek a magyar népen! Segítsetek a magyar írókon, tudósokon, munkásokon, parasztokon, értelmiségi dolgozókon! Segítsetek! Segítsetek! Segítsetek!"

 

Kovács Róbert kiemelte, hogy Kőbánya volt az ellenállás egyik legerősebb helyszíne, majd kitért a 24 éves jászkiséri Silye Sámuel történetére, aki a Csajkovszkij parkban állította fel légvédelmi ütegét, és vette fel a harcot csapatával a szovjetek ellen. A sorkatonaként a fővárosban szolgálatot teljesítő Silye megsebesült az egyenlőtlen küzdelemben. Hiába tért haza, nősült meg és dolgozott, 1959-ban letartóztatták, majd a Budapesti Katonai Bíróság halálra ítélte. Az ítéletet a Kozma utcai börtönben hajtották végre.

  

A polgármester Silye Sámuel tragikus példájáról elmondta, hogy emléke előtt az egész világ fejet hajt, hiszen ő és a többi hős visszafordíthatatlanul változtatták meg nemcsak Magyarországot, hanem az egész világot. Az 1956-os forradalom, a magyar nép, a kőbányai és a Pongrác telepi hősök új utat mutattak a világnak, és egyben sebet ejtettek a kommunizmus birodalmán. Kovács Róbert kiemelte a hit erejét, amely nélkül nincsenek sem hősök, sem megújulás. Meggyőződése, hogy a Kisfogház Emlékhely ezeket az értékeket sugározza magából.

 

Emlékeztetett arra, hogy a Kisfogház falai között több százan töltötték utolsó óráikat, akiknek a testét igen, de a lelküket nemhogy eltiporni, de még csak megtörni sem lehetett. Itt végezték ki - többek között - Nagy Imrét, Maléter Pált, Szabó Jánost, Angyal Istvánt és Iván Kovács Lászlót. Elmondta, hogy több mint 30 évnek kellett eltelnie, hogy a forradalom méltó helyére kerüljön, és hogy el lehessen végre mondani az igazságot. 56 hőseinek áldozata nem volt hiábavaló, emlékükből erőt és bátorságot kell merítenünk. Szavait végül azzal a megállapítással zárta, miszerint az igazságos forradalmak midig győznek, még akkor is, ha leverik azokat, hiszen megváltoztatják a jövőt.

 

A megemlékezés koszorúzással zárult. Az önkormányzat vezetői, a Fidesz kőbányai szervezete és a Kőbányai Német Önkormányzat helyezte el koszorúit a Kisfogház bejárata melletti emléktáblánál. A megjelentek ezt követően megtekintették az emlékhelyet, ahol a cellák, a siralomház és a vesztőhely berendezése és kialakítása révén mindenki testközelből tapasztalhatta meg azt a nyomasztó közeget, amelyeben utolsó napjaikat töltötték a halálraítéltek.

 

A megemlékezés biztonságáról a Kőbányai Wolf Polgárőrség gondoskodott.

 

 

2014. október 31., péntek 10:46

Megalakult a Kőbányai Képviselő-testület

Október 30-án került sor a 2014-2019-es önkormányzati ciklus első képviselő-testületi ülésére. Kovács Róbert polgármester és képviselőtársai letették az esküt, majd átvették megbízóleveleiket. Megalakult az új kőbányai képviselő-testület. 

Kovács Róbert polgármester köszöntőjében megköszönte minden kőbányainak a bizalmat. Elmondta, hogy megvannak a kerület működtetéséhez szükséges pénzügyi és politikai alapok, és a következő időszak fejlesztési programja. Kérte mindenki támogatását, együttműködését és jogos kritikáit. Esküjében fogadalmat tett arra, hogy a elkövetkező öt esztendőben is mindent meg fog tenni Kőbánya fejlődéséért. 

 

A 12. egyéni választókörzetben mandátumot nyert képviselők:
1. Egyéni választókörzet: Gál Judit (FIDESZ-KDNP)
2. Egyéni választókörzet: Marksteinné Molnár Julianna (FIDESZ-KDNP)
3. Egyéni választókörzet: Kovács Róbert Antal (FIDESZ-KDNP)
4. Egyéni választókörzet: Radványi Gábor (FIDESZ-KDNP)
5. Egyéni választókörzet: Dr. Pap Sándor (FIDESZ-KDNP)
6. Egyéni választókörzet: Gazdag Ferenc (FIDESZ-KDNP)
7. Egyéni választókörzet: Dr. Fejér Tibor Zoltán (FIDESZ-KDNP)
8. Egyéni választókörzet: Varga István (FIDESZ-KDNP)
9. Egyéni választókörzet: Weeber Tibor József (FIDESZ-KDNP)
10. Egyéni választókörzet: Mácsik András (FIDESZ-KDNP)
11. Egyéni választókörzet: Dr. Mátrai Gábor Imre (FIDESZ-KDNP)
12. Egyéni választókörzet: Agócs Zsolt (FIDESZ-KDNP)

A kompenzációs listán megválasztott képviselők:
- Bányai Tibor Péter (MSZP–DK–EGYÜTT–PM)
- Patay-Papp Judit Vivien (MSZP–DK–EGYÜTT–PM)
- Somlyódy Csaba (MSZP–DK–EGYÜTT–PM)
- Tóth Balázs (LMP)
- Tubák István (JOBBIK)

Forrás: Kőbánya.hu, Kőbánya.info, Kovács Róbert Facebook oldala, Választás.hu

A Kőbányai Önkormányzat születésüktől fogva támogatja a kerületben élő gyermekeket. A születési támogatás, az óvodai és iskolai kedvezmények sorát idéntől iskolakezdési támogatás egészíti ki, valamint az egyetemi felkészülést és tanulmányokat is segíti az önkormányzat. A támogatások sorába jól illeszkedik a országosan is különlegesnek mondható „Kőbánya számít rád” pályázat, amelynek nemrég tartották az ünnepélyes „eredményhirdetését”. 

 

Két generáció találkozott azon az ünnepi rendezvényen, amelyen a tudás, annak régi birtokosai és fiatal befogadói voltak a főszereplők. A Kőbányai Önkormányzat a sok évtizedet tanító díszdiplomás pedagógusokat és a „Kőbánya számít rád” program nyertes tanulóit köszöntötte.

Kovács Róbert polgármester személyes emlékekkel kezdte köszöntőjét: ő éppen 30 esztendeje lépett be tanárként a Bem József Általános Iskola kapuján és akkor még együtt taníthatott azokkal a pedagógusokkal, akiket most arany, vagy gyémántdiplomával köszöntött. „Jó dolog látni, hogy sok szépkorú pedagógus eljött és ez is bizonyítja, hogy aki ezt a hivatást műveli, soha nem szakad el a közélettől, a gyerekektől.” – jegyezte meg Kovács Róbert.

 

A kerület pedagógusait és ifjú reménységeit köszöntő ünnepségen a Kőbánya.hu portál megtudta: a fővárosban nincs még egy kerület, amely ennyi szolgáltatással segítené a nyugdíjasokat és ennyi féle támogatással ösztönözné a jövő nemzedékét.

A „Kőbánya számít rád” tanulmányi ösztöndíjra azok a kerületben lakó általános- és középiskolás diákok pályázhatnak, akik az átlagosnál nehezebb körülmények között tanulnak, ám ennek ellenére az átlagosnál jobb eredményt érnek el. Vagyis jól tanuló, vagy a korábbi eredményeiket fokozatosan javító iskolásokról van szó, akik havonta 5-10 ezer forintot kapnak a Kőbányai Önkormányzattól. Idén hatvan iskolás nyert a pályázaton.

 

Díszdiplomás pedagógusok:

Aranydiplomások (50 éve kaptak tanári diplomát): Balázs Lászlóné, Németh Ferenc. Gyémántdiplomások: (60 éve kaptak tanári diplomát): Balogh Imréné, Benkovich Béláné, Fehér Péterné, Guttmann Károlyné, Hegedűs Lászlóné, Kelemen Zsigmondné, Nagy Lászlóné, Németh Ferencné, Schmidt Lászlóné, dr. Soproni Vilmosné, Szabadkai Pálné, Tömör Károlyné, Zsíros-Szabó Lászlóné. Vasdiplomás (65 éve kapott tanári diplomát): Simon Lajosné. Rubindiplomás (70 éve kapott tanári diplomát): Bácskai Győzőné. Platinadiplomás (75 éve kapott tanári diplomát): Merley Ferencné.

Kőbánya számít Rád tanulmányi ösztöndíj pályázat támogatottjai:

Általános iskolai tanulók: Kurucz Petra, Ispány Vivien, Szinovál István, Miller Viktória, Orbán Mihály, Unger Aliz Júlia, Andó András, Péntek Judit, Bajkai Boglárka, Varga Nikolett, Molnár Dávid, Héjja Dávid, Xiong Dávid Li, Gyenge Liliána, Horváth Zsolt, Turi-Kovács Maja, Gönczi  Nagy Gergely, Gulyás Gergő, Tyahor Richárd, Püspöki Lotti, Keszei Korina, Rédei Vivien, Makarész Martina, Gulyás Petra Zsófia, Heveli Ervin, Pável Dominika, Gyenge Dominik, Moldován Rebeka, Kiss Károly, Magyari Dominik, Gálicz Barbara Mercédesz, Balassa Alexandra, Rácz Jonatán, Kiss Domonkos Keve, Szűcs Imola, Tóth Terézia, Bahurek Balázs

Középiskolai tanulók: Medve Julietta, Bahurek Enikő, Dudás Klaudia, Lévay Leona, Unger Judit Adél, Szabó Cintia Brigitta, Farkas Veronika Sára, Fehér László, Tapody Vanessza, Medve Renáta Virginia, Fejes Vivien, Molnár István Dávid, Illés Attila György, Kolatsek Richárd, Baráth Gergő Ferenc, Lévay Dániel, Aranyosi Bernadett, Tóth Péter Richárd, Csáky Dorottya, Csorvási Márton Ferenc, Pataki Klaudia Bernadett, Balázs Botond Zoltán, Sztojka Alex

A cikkhez kapcsolódó kisfilm EZEN a linken tekinthető meg!

Forrás, szerző és képek: Kőbánya.hu

Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján kíván értékesíteni nyolc önkormányzati lakást, valamint egy raktárakból és irodából álló nem lakás céljára szolgáló helyiséget. A lakások a kőbányai Bolgár, Harmat, Hatház és a Kőrösi Csoma Sándor úton, illetve a XVIII. kerületi Havanna utcában találhatóak. A nem lakás céljára szolgáló helyiség a Hölgy utca 18. szám alatt várja új tulajdonosát. 

A pályázatokat a Kőbányai Önkormányzat megbízásából a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30., cégjegyzékszám: 01-10-042140, adószám: 10816772-2-42, statisztikai számjel: 10816772-6810-114-01, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-70593/2013, képviseletében eljáró személy: Szabó László vezérigazgató) mint Pályáztató írja ki.

Az ingatlanok megtekintésre előzetes időpont egyeztetés alapján van lehetőség. Időpont Rácz Szilviától kérhető a 06-1-666-2725 telefonszámon.

Pályázati tárgyaláson való részvétel feltételei:
a) a jelentkezési lap teljes körű kitöltése,
b) a szükséges dokumentumok bemutatása, illetve becsatolása, valamint
c) a pályázati felhívásban megjelölt időpontig a pályázati biztosíték megfizetése.

A további részeteket ingatlanonként a következőkben olvashatja el:


Pályázati felhívás Bolgár utca 12. fszt. 4. szám alatti lakás

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 81/2014. (II. 20.) KÖKT határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 41774/0/A/4 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest X. Bolgár utca 12. fszt. 4. szám alatti lakást:
- A lakás alapterülete: 29 m2
- A lakás helyiségei: szoba, konyha
- A lakás műszaki állapota: felújítandó
- Az ingatlan közös költsége: 5 346 Ft/hó (vízóra érvényessége lejárt)
- Az ingatlan kikiáltási ára: 2 726 000 Ft
- A lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad: 1188/10 000

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emelet 207-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2014. november 26-án (szerda) 16:00 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni.

A pályázati biztosíték mértéke, megfizetésének határideje és módja: A pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a (272 600 Ft). A biztosítékot a jelentkezés határidejéig kell megfizetni, mely történhet a Pályáztató pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a pályáztató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 – 20508524 számú számlájára átutalással.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló, 2014. december 1. (hétfő) 9:00 óra.


Pályázati felhívás Harmat utca 16/A. fszt. 2. szám

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 420/2014. (VIII. 28.) KÖKT határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 41397/7/A/2 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest X. Harmat utca 16/A. fszt. 2. szám alatti lakást:
- A lakás alapterülete: 62 m2
- A lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad: 341/10 000
- A lakás helyiségei: 2 szoba, félszoba, előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba, wc
- A lakás műszaki állapota: felújítandó
- Az ingatlan közös költsége: 9 548 Ft/hó + 1 023 Ft/hó felújítási alap (vízóra érvényessége lejárt)
- Az ingatlan kikiáltási ára: 4 000 000 Ft

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emelet 207-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2014. november 26-án (szerda) 16:00 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni.

A pályázati biztosíték mértéke, megfizetésének határideje és módja: A pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a (400 000 Ft). A biztosítékot a jelentkezés határidejéig kell megfizetni, mely történhet a Pályáztató pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a pályáztató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 – 20508524 számú számlájára átutalással.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló, 2014. december 1. (hétfő) 9:20 óra.


Pályázati felhívás Hatház utca 7. I. 108. szám alatti lakás

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 236/2014. (IV. 17.) KÖKT határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 39210/8/D/24 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest X. Hatház utca 7. I. 108. szám alatti lakást:
- A lakás alapterülete: 31 m2
- A lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad: 223/100 000
- A lakás helyiségei: szoba, előszoba, fürdőszoba, konyha, kamra
- A lakás műszaki állapota: felújítandó
- Az ingatlan közös költsége: 4 014 Ft/hó + 2 573 Ft/hó felújítási alap (vízóra érvényessége lejárt)
- Az ingatlan kikiáltási ára: 6 100 000 Ft

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emelet 207-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2014. november 26-án (szerda) 16:00 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni.

A pályázati biztosíték mértéke, megfizetésének határideje és módja: A pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a (610 000 Ft). A biztosítékot a jelentkezés határidejéig kell megfizetni, mely történhet a Pályáztató pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a pályáztató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 – 20508524 számú számlájára átutalással.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló, 2014. december 1. (hétfő) 9:40 óra.


Pályázati felhívás XVIII. kerületi Havanna utca 58. C. lh. V. 25. szám alatti lakás

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 403/2013. (VIII. 29.) KÖKT határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 151159/6/A/144 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest XVIII. Havanna utca 58. C. lh. V. 25. szám alatti lakást:
- A lakás alapterülete: 54 m2
- A lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad: Lakásszövetkezeti tulajdon
- A lakás helyiségei: 2 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, wc, gardrob
- A lakás műszaki állapota: beköltözhető
- Az ingatlan közös költsége: 23 940 Ft/hó (magában fogalja a fűtési átalányt),  a vízóra érvényessége lejárt
- Az ingatlan kikiáltási ára: 4 525 576 Ft

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emelet 207-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2014. november 26-án (szerda) 160:0 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni.

A pályázati biztosíték mértéke, megfizetésének határideje és módja: A pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a (452 558 Ft). A biztosítékot a jelentkezés határidejéig kell megfizetni, mely történhet a Pályáztató pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a pályáztató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 – 20508524 számú számlájára átutalással.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló, 2014. december 1. (hétfő) 10:00 óra.


Pályázati felhívás Hölgy utca 18. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 381/2014. (VI. 26.) KÖKT határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 38952/0/A/5 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest X. Hölgy utca 18. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséget:
- A helyiség alapterülete: 323 m2
- A helyiséghez tartozó közös tulajdoni hányad: 609/1 000
- A helyiség részei: 8 db raktár, 2 db iroda, előtér, mosdó
- A helyiség műszaki állapota: felújítandó
- Az ingatlan közös költsége: 19 376 Ft/hó (vízóra érvényessége lejárt)
- Az ingatlan kikiáltási ára: 11 151 000 Ft

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emelet 207-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2014. november 26-án (szerda) 1600 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni.

A pályázati biztosíték mértéke, megfizetésének határideje és módja: A pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a (1 115 100 Ft). A biztosítékot a jelentkezés határidejéig kell megfizetni, mely történhet a Pályáztató pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a pályáztató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 – 20508524 számú számlájára átutalással.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló, 2014. december 1. (hétfő) 10:20 óra.


Pályázati felhívás Kőrösi Csoma Sándor út 3. X. 77. szám alatti lakás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 232/2014. (IV. 17.) KÖKT határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 41464/9/A/120 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest X. Kőrösi Csoma Sándor út 3. X. 77. szám alatti lakást:
- A lakás alapterülete: 64 m2
- A lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad: 161/100 000
- A lakás helyiségei: 3 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, wc
- A lakás műszaki állapota: felújítandó
- Az ingatlan közös költsége: 9 600 Ft/hó (vízóra érvényessége lejárt)
- Az ingatlan kikiáltási ára: 5 800 000 Ft

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emelet 207-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2014. november 26-án (szerda) 16:00 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni.

A pályázati biztosíték mértéke, megfizetésének határideje és módja: A pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a (580 000 Ft). A biztosítékot a jelentkezés határidejéig kell megfizetni, mely történhet a Pályáztató pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a pályáztató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 – 20508524 számú számlájára átutalással.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló, 2014. december 3. (szerda) 9:00 óra.


Pályázati felhívás Kőrösi Csoma Sándor út 7. IX. 55. szám alatti lakás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 233/2014. (IV. 17.) KÖKT határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 41464/9/A/210 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest X. Kőrösi Csoma Sándor út 7. IX. 55. szám alatti lakást:
- A lakás alapterülete: 64 m2
- A lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad: 161/100 000
- A lakás helyiségei: 3 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, wc
- A lakás műszaki állapota: felújítandó
- Az ingatlan közös költsége: 42 880 Ft/hó (vízóra érvényessége lejárt)
- Az ingatlan kikiáltási ára: 6 200 000 Ft

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emelet 207-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2014. november 26-án (szerda) 16:00 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni.

A pályázati biztosíték mértéke, megfizetésének határideje és módja: A pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a (620 000 Ft). A biztosítékot a jelentkezés határidejéig kell megfizetni, mely történhet a Pályáztató pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a pályáztató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 – 20508524 számú számlájára átutalással.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló, 2014. december 3. (szerda) 9:20 óra.


Pályázati felhívás Kőrösi Csoma Sándor út 27. X. 85. szám alatti lakás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 234/2014. (IV. 17.) KÖKT határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 41464/9/A/693 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest X. Kőrösi Csoma Sándor út 27. X. 85. szám alatti lakást:
- A lakás alapterülete: 76 m2
- A lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad: 192/100 000
- A lakás helyiségei: 3 szoba, félszoba, előszoba, közlekedő, konyha, fürdőszoba, wc
- A lakás műszaki állapota: felújítandó
- Az ingatlan közös költsége: 50 920 Ft/hó (vízóra érvényessége lejárt)
- Az ingatlan kikiáltási ára: 6 500 000 Ft

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emelet 207-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2014. november 26-án (szerda) 16:00 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni.

A pályázati biztosíték mértéke, megfizetésének határideje és módja: A pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a (650 000 Ft). A biztosítékot a jelentkezés határidejéig kell megfizetni, mely történhet a Pályáztató pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a pályáztató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 – 20508524 számú számlájára átutalással.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló, 2014. december 3. (szerda) 9:40 óra.


Pályázati felhívás Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. III. lh. VI. 1. szám alatti lakás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 235/2014. (IV. 17.) KÖKT határozata alapján értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező 41397/2/A/64 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest X. Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. III. lh. VI. 1. szám alatti lakást:
- A lakás alapterülete: 26 m2
- A lakáshoz tartozó közös tulajdoni hányad: 27/10 000
- A lakás helyiségei: szoba, előszoba, konyha
- A lakás műszaki állapota: felújítandó
- Az ingatlan közös költsége: 5 265 Ft/hó + 540 Ft/hó felújítási alap (vízóra érvényessége lejárt
- Az ingatlan kikiáltási ára: 2 700 000 Ft

A pályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emelet 207-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2014. november 26-án (szerda) 16:00 óráig beérkezőleg lehet jelentkezni.

A pályázati biztosíték mértéke, megfizetésének határideje és módja: A pályázati biztosíték mértéke a kikiáltási ár 10%-a (270 000 Ft). A biztosítékot a jelentkezés határidejéig kell megfizetni, mely történhet a Pályáztató pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a pályáztató OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008 – 20508524 számú számlájára átutalással.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, II. emeleti tárgyaló, 2014. december 3. (szerda) 10:00 óra.


Pályázati feltételek

A pályázatra a jelentkezési lap teljes körű kitöltésével és határidőben történő leadásával lehet jelentkezni, amihez a szükséges mellékleteket csatolni kell. Az ajánlati kötöttség 60 nap.

A jelentkezési lapon a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy
a) a pályázati felhívásban foglalt pályázati feltételeket megismerte és elfogadja,
b) a természetes személyazonosító adatai és a lakcíme kezeléséhez a pályázat elbírálásával kapcsolatban hozzájárul,
c) 3 hónapnál régebben lejárt köztartozása nincs,
d) a tulajdonszerzési képessége nem korlátozott,
e) az ingatlant megtekintette, illetve annak műszaki állapotát megismerte,
f) legalább a kikiáltási árnak megfelelő összegű vételi ajánlatot tesz az ingatlan megvásárlására,
g) tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződést a pályáztató megbízásából a Dr. Nagy Judit Ügyvédi Iroda készíti és jár el a tulajdonjog-változás bejegyzése során a Földhivatalnál; a pályázó vállalja, hogy az Ügyvédi Iroda részére 35 000 Ft + áfa ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjat megfizet az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.

Természetes személy pályázónak és a képviselőnek a jelentkezési lap leadásakor igazolnia kell a személyazonosságát, képviselet esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.

Jogi személy, illetve egyéni vállalkozó esetén a jelentkezési lap benyújtásakor be kell mutatni
a) az eredeti vállalkozói igazolványt, vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiállított hatósági bizonyítványt, illetve
b) a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a cégbejegyzés folyamatban létét igazoló cégbírósági igazolást, valamint
c) a társaság cégjegyzésére jogosult képviselő aláírási címpéldányát (aláírási mintáját), továbbá mindezen iratokat fénymásolatban csatolni kell a jelentkezési laphoz.

A pályázati biztosíték határidőben történő megfizetését igazolni és az erről szóló dokumentumot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

A pályázati tárgyalás megkezdéséig a Pályáztató hiánypótlási lehetőséget biztosít, ami nem terjed ki a pályázati biztosíték határidőn túli megfizetésére.

A jelentkezési lapot a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., kijelölt munkatársa veheti át a pályázótól a pályázati felhívásban megjelölt időpontig. A jelentkezési lap benyújtása előtt a pályázónak lehetősége van az ingatlant megtekinteni.

A pályázati biztosíték összege, valamint a vételár kizárólag magyar forintban határozható és fizethető meg. A pályázati biztosíték nem kamatozik.

Az ingatlan a kikiáltási ár alatt nem kerül értékesítésre.

A pályáztatás az ingatlan vételárára vonatkozó licitálással történik. A licit érvényes, ha a pályázati tárgyaláson legalább egy pályázó a kikiáltási árat megajánlja. A licitlépcső 50 000 Ft, a licitálást addig kell folytatni, amíg a licitálók érvényes ajánlatot tesznek. A pályázati tárgyalás nyertese a legmagasabb vételárat megajánló pályázó.

Ha a pályázati felhívásra kizárólag egy ajánlat érkezik, a licit akkor is érvényes, ha az ajánlatot tevő pályázó a pályázati tárgyaláson nem jelenik meg.

A Pályáztató képviseletében eljáró ügyvédi iroda a pályázat eredményhirdetésétől számított 30 napon belül az ingatlanra vonatkozóan adásvételi szerződést köt a nyertes pályázóval a licitálás során ajánlott összegű vételáron. A vételárat az adásvételi szerződés megkötéséig kell megfizetni. A pályázat nyertese az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg 35 000 Ft + áfa összegű ügyvédi munkadíjat, valamint 6 600 Ft ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni a Pályáztató jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda részére.

Amennyiben a pályázat nyertese saját érdekkörében felmerült ok következtében az eredményhirdetést követő 30 napon belül az adásvételi szerződést nem köti meg, elveszíti a szerződéskötésre vonatkozó jogát és a pályázati biztosíték összegét. Ebben az esetben a Pályáztató jogosult az ingatlanra a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) és (4) bekezdése, valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 6. § (5) bekezdés c) pontja értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, amennyiben az adásvétel tárgyát képező ingatlan forgalmi értéke az 5 000 000 Ft összegű értékhatárt meghaladja. A Magyar Állam elővásárlási jogának gyakorlására nyitva álló határidő 35 nap, az ingatlan ezt követően adható birtokba.

A pályázat eredménytelen, ha:
a) a pályázók nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
b) a Pályáztató az eljárás bármely szakaszában, akár indoklás nélkül is, eredménytelennek nyilvánítja,
c) a nyertes pályázó visszalépése esetében, ha a soron következő helyezettel a Pályáztató nem köt szerződést.

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás személyesen a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) főépület, II. emelet 207-es számú irodában félfogadási időben, illetve telefonon a (06-1) 666-2725-ös számon kérhető.

Félfogadási idő:
- Hétfő: 14:00 - 17:30
- Szerda: 8:00 - 16:00
- Péntek: 8:00 - 11:30

Forrás: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Kategória: Aktuális
33. oldal / 33

Édua Infomédia

Top Desktop version