Kőbányai Közösségi Hírlap

Köz, politika és önkormányzat

A következő hetekben megtörténik az Újhegyi sétány felújított szakaszának első garanciális „szervize”. A közel egy éves használat és az elmúlt kemény téli időszak során felszínre került kisebb-nagyobb hibákat tartalmazó lista teljes körű műszaki ellenőrzés alapján állt össze, majd a kivitelező cég, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és az üzemeltetők szakembereinek részvételével megtartott garanciális bejárás során került véglegesítésre.

Mint megtudtuk, a hibalista hossza nem nyúlt túl az ilyenkor normális kereteken és a hibák nagysága sem rendkívüli. Jellemzően a sétány egészén visszatérő feladat a gránit tömbök, és térkövek közötti fugák pótlása, a térkövek, gyöngykavics járólapok szintbe helyezése, szükség esetén cseréje.

Szintén visszatérő hibajelenség teszi szükségessé a falburkolatok javítását, valamint a különféle utcabútorok újbóli rögzítését. A sétány minden szakaszán újra kell mázolni a padok felületét, pótolni kell az elhalt fákat, bokrokat és a cserjék alatt elterített mulcsot. A „legkomolyabb” hibának a földkábel egy zárlatos szakaszának cseréje tűnik.

A közösségi háznál a csúszda alatti gumiburkolatot kell helyreállítani, a szökőkút mellett az akna fedőlapját és burkolatokat kell ismét szintbe helyezni. A szabadidős park területén a burkolatjavítások mellett a pergola és egy csap javítása szerepel a listán, míg az alsó szakaszon a Lenfonó utcai olaszlépcső megsüllyedésének, megrepedt lépcső és térburkolati elemeinek és a korlátoknak a javítása képezi a legnagyobb tételt.

Az április végéig tartó munkák költségei – a vállalkozási szerződésben rögzített garanciavállalás értelmében – öt éven át a kivitelező céget terhelik, így a sétány eredeti állapotának megőrzése még éveken át nem jelent a szükséges karbantartási költségeket meghaladó kiadást a Kőbányai Önkormányzat számára.

A garanciális javítási munkálatok ideje alatti esetleges kellemetlenségekért a Kőbányai Önkormányzat türelmet és elnézést kér!


A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekt a Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret támogatásával valósul meg.

 

Forrás: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Kőbányai Hírek

2017. április 06., csütörtök 15:09
Bővebben...

A Kőbányai Önkormányzat a Sorg Antal Városrehabilitációs Program részeként vissza nem térítendő támogatást nyújt pályázati úton a fővárosi és kerületi helyi védettségű épületek közül a lakóépületek tulajdonosai részére a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására. Az építészeti értékek védelmének célja a Kőbánya településképe és történelme szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. A település értékei a nemzet kulturális kincsének részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.

A támogatással az Önkormányzat ösztönözni kívánja a helyi védettségű lakóépületek tulajdonosait arra, hogy az építészeti értékeket felújítsák, helyreállítsák, megőrizve az épületek jellegzetes kőbányai építészeti karakterét.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. szeptember 1.
Letölthető dokumentumok:
A pályázati kiírás (word)
- Pályázati felhívás (pdf)

Forrás: Kőbányai Önkormányzat

2017. március 30., csütörtök 13:19
Bővebben...

A Kőbányai Önkormányzat 2016-ban adta át az Újhegyi sétány Harmat utca és Bányató utca közötti teljesen újjáépített szakaszát. A korszerű városközpont kialakítása nem áll meg, és a kerület folytatja az Újhegyi lakótelep főutcájának felújítását. A fejlesztés közben az Önkormányzat nem feledkezik meg a már elkészült szakasz állapotának megőrzéséről sem. Ennek érdekében a kerületi szakemberek elvégezték a sétány minden olyan hibájának feltárását, amelyekre az átadás óta eltelt időszakban derült fény, illetve amelyek a zord téli hónapok alatt és miatt keletkeztek. 

Az újjáépített szakaszon feltárt problémák, hibák és hiányosságok garanciális javítása 2017. március második felében kezdődik, a munkálatok várhatóan 2017. május közepéig tartanak majd. 

Az Újhegyi sétány felújított részén a kivitelező cég – a vállalkozási szerződésben rögzített garanciavállalás értelmében – öt éven át saját költségére köteles javítani a felmerülő hibákat. Ennek köszönhetően a sétány állapotának megőrzését célzó munkálatok még éveken át nem jelentenek további kiadást a Kőbányai Önkormányzat számára. 

A garanciális javítási munkálatok ideje alatti esetleges kellemetlenségekért a Kőbányai Önkormányzat türelmet és elnézést kér!

A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása projekt a Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Városrehabilitációs Keret támogatásával valósul meg.

 

2017. március 21., kedd 11:02
Bővebben...

Kovács Róbert polgármester a Facebook oldalán tette közzé a következő kérését:

"Fontos célom, célunk, hogy Önök, Ti, szeressék, szeressétek otthonunkat, a kerületet. Ezen kiemelt cél mellett folyamatosan dolgozunk azon, hogy az idelátogatók, a lakáskeresők is vonzónak találják Kőbányát. A következő, rövid kérdőív kitöltése hozzájárulhat mindkét meghatározó célunk továbbviteléhez.
Kérem Önöket, kérlek Benneteket, segítsék, segítsétek hosszútávú munkánkat annak érdekében, hogy Kőbánya meg tudja mutatni értékeit az itt élőknek, az ide látogatóknak és az otthonkeresőknek. Köszönöm segítségüket, segítségeteket!

A Kőbányai Önkormányzat kérdőíve EZEN a linken vagy a képre kattintva érhető el!

 Forrás: Kőbányai Önkormányzat, Kovács Róbert polgármester Facebook oldala 

2017. március 17., péntek 09:47
Bővebben...

A Kőbányai Önkormányzat feladatai közé tartozik a repülési zajhatásokkal kapcsolatos problémák feltárása és a lehetőségek szerinti jogi lépések megtétele, valamint a zajhatásokkal leginkább érintett területeken a repülőgép forgalom állandó kontrollja. Ezen feladat ellátása érdekében Kőbánya vezetése részt vesz annak a Zajvédelmi Bizottságnak a munkájában, amely feladata a repülőforgalom okozta zajterheléssel kapcsolatos lakossági érdekek képviselete. A fővárosi és több kerületi önkormányzat felelős vezetőit, szakembereit tömörítő testület 2016. november 2-án megtartott ülésén téma volt a Budapest Airport Zrt. által üzemeltetett, a repülésből származó zajterhelés ellenőrzését végző monitor rendszer felülvizsgálata, amely megállapította, hogy az egyik zajmérő állomás a lakóövezetektől nagy távolságra található, így a mérési eredmények nem tükrözik a repülésből származó zajterhelés lakosságra gyakorolt hatását.

Radványi Gábor kőbányai alpolgármester Zajvédelmi Bizottság ülésén azt javasolta, hogy a zajmérő állomás új helyszíne a Hárslevelű utca 5. szám alatti, Kőbányai Hárslevelű Óvoda udvara legyen. A megvalósíthatóság és a telepítés helyszíne műszaki megfelelőségének vizsgálata érdekében közös bejárást kezdeményezett a Budapest Airport Zrt. szakembereivel, amelyre 2016 decemberében került sor. Az óvoda vezetésének egyetértésével a bejáráson a létesítmény udvara – annak gyermekek elől elzárt része – lehetséges helyszínként alkalmasnak bizonyult, ezért a végleges telepítés előkészítéseként 2017. február 28-án mobil zajmérő műszer kihelyezték. A berendezés várhatóan négy hétig rögzíti a Kőbánya-Kertváros területe felett elhaladó repülőgépek zajhatását. Az ez idő alatt rögzített adatokból megismerhető lesz a térség – elsősorban a közúti és vasúti közlekedésből eredő – alapzaja, valamint az egyes repülőgépek okozta kimagasló zajterhelési eredmények is. A zajvizsgálati teszteredményekből dönthető majd el, hogy az állandó zajmonitor állomás helyszíneként alkalmas lesz-e az óvoda kijelölt területe. A végleges áthelyezés, remélhetően nem ütközik technikai akadályba, és a mérési adatok a későbbiekben kellő információt szolgáltatnak majd a környező lakóterületet érő zajterhelést illetően, amely alapján a Kőbányai Önkormányzat a jövőben hatékonyabban tud fellépni Kőbánya-Kertváros élhetőbbé tétele érdekében.

Forrás: Kőbánya.hu

2017. március 13., hétfő 11:42
Bővebben...

Kedves Kőbányaiak! 

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet. A pályázat keretében az Önkormányzat ingyenesen biztosít virágokat, növényeket környezetünk, otthonunk szebbé tételéhez.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 24., 13:00 óra

A benyújtott pályázatokat a beérkezés sorrendjében, a készlet erejéig áll az Önkormányzat módjában elbírálni. Pályázni a mellékletben elérhető adatlap kitöltésével lehet.

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük szebbé Kőbányát!

Az adatlap teljes méretben a képre kattintva vagy EZEN a linken érhető el pdf. formátumban.

Forrás: Kőbánya.hu, Kőbányai Önkormányzat

2017. március 06., hétfő 14:10
Bővebben...

A Kőbányai Önkormányzat egyeztetést kezdeményez a településfejlesztési koncepcióról, stratégiáról, 2017. március 8. és március 29. között. A témával kapcsolatos lakossági fórumra a Kőrösi Kulturális Központban kerül sor, 2017. március 21-én, 17.00 órakor.

További tudnivalók ebben a pdf. formátumú dokumentumban olvashatók:
Tájékoztatás a Kőbányai Önkormányzat területén készülő tervekről


Forrás: Kőbányai Önkormányzat

2017. március 01., szerda 12:09
Bővebben...

Kőbánya tovább fejlődik

Körültekintő, hosszú előkészítő munka után a Kőbányai Önkormányzat február 23-ai képviselő-testületi ülésén elfogadta a kerület 2017. évi költségvetését. Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere bevezetőjében szólt arról, hogy a felelős gazdálkodásnak köszönhetően a költségvetés stabil, továbbra is lesz lehetőség arra, hogy a kerület tovább fejlődhessen és folytathassák azt a munkát, melyet 2010-ben megkezdtek.

Az idei költségvetés egyik legfontosabb eleme a bérrendezés, hiszen nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum. 

A 2017-es évet Szent László emlékévnek nyilvánította a nemzetpolitikai államtitkárság. Kőbányán több intézmény, közterület is Szent László nevét viseli. Ezek közül a Szent László tér megújítása, átépítése az idei év tervei között szerepel. A beruházás célja, hogy a tér egységes arculatot kapjon.  

Tovább folytatódik a Polgármesteri Hivatal felújítása. Az új Ügyfélközpont átadása után az önkormányzat 121 éves épülete is korszerűsödik, új nyílászárókat építenek be, illetve teljesen kicserélik az épület gépészeti eszközeit.

Bár 2017 januárjától az általános iskoláknak nem az önkormányzat a működtetője, Kőbánya vezetése mégis fontosnak érzi, hogy továbbra is lehetőségei szerint hozzájáruljon az iskolaépületek karbantartásához. Az idén önkormányzati beruházásban megújul a Keresztury Dezső Általános Iskola tetőszerkezete.

A TÉR_KÖZ pályázaton újra indult a kerület, ezúttal az Újhegyi sétány felújításának második ütemével. Utcák, utak, járdák újulnak meg és több önkormányzati bérlakás is megszépül ebben az évben. Kiemelt beruházásként a Harmat Általános Iskolában új sportcsarnok épül, együttműködésben a Kőbányai Darazsakkal. Tovább folytatja az önkormányzat az orvosi rendelők felújítását, a tervek szerint az idén a Pongrác úti orvosi rendelő újul meg.

A tavalyi évben visszavásárolta az önkormányzat a Mázsa teret. Hosszú évek után végre rendeződhet a kerület kapujának sorsa. A tervek szerint állami beruházásban egy uszoda és multifunkcionális sportcsarnok épül a területen.

A kerület a Liget téri szolgáltatóház magántulajdonú részét is megvásárolta 2016-ban. A romos épületet a tervek szerint lebontják és ezzel megkezdődik a környék rendezése.

A kerékpárosok örömére elkezdődik a Rákos-patak menti kerékpárút kőbányai szakaszának kiépítése, valamint a kerület belső részein a kerékpárút hálózat bővítése.

A tervek között játszóterek felújítása is szerepel, a kisgyermekes családok örömére.

Forrás és kép: Kőbánya.hu, Kőbányai Önkormányzat

2017. március 01., szerda 11:19
Bővebben...

Édua Infomédia

Top Desktop version