Kőbányai Közösségi Hírlap

2016. június 02., csütörtök 12:25

Alaptalanul riogatják a Hős utcai lakókat

A Város Mindenkié csoport csak médiafigyelmet akar

A Kőbányai Önkormányzat felszólítja A Város Mindenkié (AVM) csoportot, hogy alaptalan rémhírek terjesztésével ne riogassa a Hős utcában élőket. A rossz állapotú háztömbök szanálásának előkészítése egy évtizede kezdődött, a tulajdonviszonyok miatt az ingatlanok belátható időn belül nem bonthatók el. Mivel az AVM tagjai pontosan ismerik a körülményeket, a Kőbányai Önkormányzat visszautasítja, hogy a csoport arra használjon fel nehéz sorsú embereket, hogy bekerüljön a híradásokba. Az AVM nem először próbálja lejáratni a kerületet, ezért az önkormányzat megfontolja a csoporttal kötött korábbi együttműködés felbontását.


A Város Mindenkié Csoport állításával ellentétben szó sincs arról, hogy a Hős utcai telepet a Kőbányai Önkormányzat belátható időn belül felszámolná. Már csak azért sem teheti ezt meg, mert az érintett 317 lakás fele magántulajdonban van. Azzal az ott élők is legalább egy évtizede tisztában vannak, hogy az épületek műszaki állapota miatt hosszútávon nincs más megoldás, mint a háztömbök szanálása. Az önkormányzat már évek óta csak rendkívüli esetben adja ki az itt megürülő lakásokat, gondoskodik azokról a bérlőiről, akik el akarnak költözni, illetve megvásárolja a tulajdonosoktól azokat a lakásokat, amelyeket el kívánnak adni.

Az AVM állításával szemben a Hős utcai lakók tájékoztatása folyamatos, Kőbánya szociális ügyekért felelős alpolgármestere és az önkormányzat munkatársai rendszeres kapcsolatot tartanak a telepen élőkkel és az ott dolgozó Kontúr Egyesület szociális munkásaival is.

Az önkormányzat természetesen tisztában van a Hős utca 15/A-ban és 15/B-ben uralkodó állapotokkal, a felhalmozott közel 100 millió forintos közmű- és közösköltség-tartozásokkal, azzal, hogy a mentők is csak rendőri kísérettel mernek beteghez menni, hogy rendszeresek az áram- és gázlopások, hogy emiatt az épületek közös területein nincs világítás. A kerület azonban csak azokkal a családokkal tud együttműködni, akik maguk is tenni kívánnak sorsuk rendezése érdekében. Az önkormányzat emberséges módon kezeli az itt élők problémáit, a megoldást azonban nem segíti egy olyan szervezet, amely csak a botránykeltésben érdekelt, miközben azt hirdeti magáról, hogy az elesetteket támogatja.

Háttér

Kőbánya büszke arra, hogy az elsők között csatlakozott az „Elsőként lakhatást!” programhoz. 2013 óta A Város Mindenkié csoporttal, Az Utcáról Lakásba Egyesülettel és Habitat for Humanity-vel együttműködve minden évben, így idén is két lakást ad négy fedél nélküli bérlőnek az önkormányzat. A kerület más módon is segíti a hajléktalanokat, például 2014-ben 1 millió forinttal támogatta a Magyar Vöröskereszt Bihari úti épületében szociális fürdő- és mosóhelyiség kialakítását. Emellett a Kőbányai Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési, Közösségi Program (LÉLEK) keretében – állami támogatással – lakást és munkát is ad a beköltözőknek, valamint a beilleszkedést is segíti. A programban már több mint százan vettek részt.

Kőbányai Önkormányzat

Április 19-én tartottuk a „Nyitottabb Hős utcát! – közösségfejlesztéssel a szegregátumban élők hátrányainak mérsékléséért” elnevezésű projektünk záró szakmai rendezvényét a kőbányai Pongrác Közösségi Házban. Az elmúlt egy évben egy közösségi tér létrehozásával sikerült beindítanunk nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is a közösségfejlesztést, illetve a Hős utca köré egy olyan segítői hálózatot kiépíteni, amely segítséget nyújthat számukra a mindennapokban.

 

A Kontúr Közhasznú Egyesület tevékenységének elsődleges célterülete a szegregátumként kezelt Hős utca, amely Budapest X. kerületében, Kőbánya városrészen található. A Norvég Civil Alap támogatásával lehetőségünk nyílt itt közösségfejlesztő munkát végezni. Célunk a hasznos szabadidő eltöltés elősegítése, az egészségnevelés, a családok illetve a helyi lakóközösség erősítése, összekovácsolása volt. A Hős utca 15/A épületben bérbe vettünk, adományokból és önkénteseink segítségével felújítottunk, vagyis igazi közösségi térré alakítottunk egy önkormányzati helyiséget, amely közösségi koordinátorunk bázisául szolgált, illetve ahol heti több alkalommal foglalkozásokat tartottunk. A célcsoportnak szánt közösségfejlesztő programok mellett a Hős utcával kapcsolatban álló, a helyi problémákat ismerő szakmai szervezetekkel is elindítottunk egy közös gondolkodást műhelymunka keretében, illetve munkánk során több civil szervezettel is felvettünk a kapcsolatot annak érdekében, hogy a segítői hálózatot megerősítsük a szegregált településrészen.

 

A 2015. április 1. és 2016. április 30. között lebonyolított projekt eredményeiről, tanulságairól Balog-Urbanovszky Zsuzsanna, a Kontúr Közhasznú Egyesület elnöke; Balogh Flóra, közösségi koordinátor; Puskás Eszter, a gyerekprogramok szervezésében és lebonyolításában közreműködő önkéntesünk; valamint a munkánkat segítő Tukacs Gitta, a Magyar Református Egyház Cigánymissziójának munkatársa számolt be. A szakmai előadásokat követő kötetlen beszélgetéseken a Hős utcai lakók elmondták, a gyerekek tisztelettudóbbak lettek és hogy nagyon sokat jelent számukra az, hogy van egy biztonságos hely, ahová elengedhetik a gyerekeket. A rendezvény fényét emelte, hogy Erdős Virág, költő, író nyitotta meg, továbbá megtekinthető volt Turay Balázs „Ellenfény” című, a Hős utcában készült fotókból álló kiállítása.

 

Tapasztalataink és visszajelzéseink azt igazolják, hogy továbbra is igény és szükség van közösségfejlesztő tevékenységünkre és a gyermekprogramokra a Hős utcában, ezért természetesen folytatjuk munkánkat!

Kontúr Közhasznú Egyesület


További információ a projektről szervezetünk honlapján: konturegyesulet.weebly.com és Facebook profilján: facebook.com/KonturEgyesulet, valamint a NCTA weboldalán: norvegcivilalap.hu található.

Kategória: Közösség
2016. április 18., hétfő 11:19

Nyílt levél a Város Mindenkié Csoportnak

Tisztelt A Város Mindenkié Csoport! Tisztelt Papp Gáspár!

A hozzám intézett levelében leírtak hosszabb választ igényelnek (S. Krisztina évek óta zajló ügyében külön fogok írni), de engedje meg, hogy előtte általánosságban elmondjam a véleményem az Önök által felvetett problémáról, s mivel levelét egyidőben nyilvánosságra is hozta, én is ezt tegyem.

Kőbányán egységes rendelet alapján járunk el a lakásbérleti szerződések ügyében. Tehát minden kerületben élőre és minden kőbányai lakásunkra ugyanazok a szabályok vonatkoznak. A Hős utcában lakók esetében is ugyanazok a feltételek. Vagyis azzal kötünk bérleti szerződést, akinek nincs tartozása a szolgáltatók és az önkormányzat felé, vagy részletfizetési megállapodás keretében rendezni igyekszik azt. Az utóbbi években kötött bérleti szerződések határozott időre szólnak. Lejártuk előtt a lakásainkat gondozó Vagyonkezelő Zrt. tértivevényes levélben értesíti a bérlőket, hogy ne feledkezzenek meg a szerződés hosszabbításáról. Ha ez időben és rendben megtörténik (befizetéseik rendben vannak, illetve adott határidőre rendezésre kerülnek), a polgármester saját hatáskörében (automatikusan) szerződést köt a bérlővel. Amennyiben valami miatt a bérlő szerződése lejárt (megszűnt), mert késedelmesen adta be a papírjait vagy nincs minden rendben, a Humánszolgáltatási Bizottság elé kerül a kérelem. A bizottság ebben az esetben az összes információ begyűjtése után mérlegelés során dönt. Ebben nagyon súlyos szerződésszegésnek minősül a szabálytalan áramvételezés ELMŰ szakemberek általi megállapítása, vagy bármely másik szolgáltató szándékos megkárosítása. Ha ilyenről tudomása van, a bizottság nem köt új szerződést a volt bérlővel. Minden más esetben mindent megtesz, hogy segítsen. Akár 36 havi részletfizetést engedélyez a felénk fennálló tartozásra. Ha érzékeljük a fizetési hajlandóságot akár milliós tartozásra is adunk részletfizetést. A többi szolgáltató részletfizetési megállapodását is elfogadjuk és ilyenkor új bérleti szerződést kötünk. Ezekben az esetekben azonban fokozottan ellenőrizzük a bérlő elmúlt években történt együttműködését (szomszédok esetleges panaszleveleit, bérlemény ellenőrzések tapasztalatait: pl. engedély nélkül ott élőket, esetleges albérletbe adást, a családsegítő szakembereinek véleményét). Azt azonban mindenkinek tudnia kell, hogy a bizottság lejárt (megszűnt) szerződés esetén nem köteles indokolni a döntését. Ilyenkor, mint bármely bérbeadó szabadon dönt a bérbeadásról vagy annak megtagadásáról. A gyakorlat az, hogy szinte minden esetben, ha együttműködést tapasztal, újból megköti a szerződést évi átlag 120-150 alkalommal, kirívó esetekben, évi 10-15 alkalommal megtagadja azt.

A Hős utcai lakótelep szanálásának szükségessége évtizedekkel ezelőtt fogalmazódott meg, de az utóbbi 6-8 évben indult el. Első lépése az volt, hogy ezen időben már nem adtunk bérbe itt újabb lakásokat, a megürülteket pedig lefalaztuk. Ezzel párhuzamosan a minket csere kérelemmel megkereső bérlőket megpróbáltuk elhelyezni. Az előző évtizedek városvezetőinek bűne, hogy a lakók közel fele megvásárolhatta az ott levő lakását. Ezzel párhuzamosan megindult a saját tulajdonú lakások adásvétele. Egy olyan társasház jött létre, ahol nem csak a bérlők nem fizettek, hanem a tulajdonosok nagy része is elmulasztotta a közös költségek befizetését. Emiatt az épület állapota az évtizedek alatt erősen leromlott. Nem kevesen csatlakoztak illegálisan a ház közvilágítására. Mára a két ház évente több tízmillióval növeli a már meglévő, tetemes tartozását. S már a víz- és csatornaszolgáltatás díjának elmaradása is folyamatosan nő. Az elmúlt hónapokban is kötöttünk új szerződéseket itt lakókkal, még tartozás esetén is, de valóban történtek és történnek kilakoltatások is.

Minden bérlőnek joga és lehetősége van, hogy rendezze a lakhatási körülményeit. Ehhez Kőbánya az átlagosnál nagyobb támogatást biztosít. Mind a lakhatáshoz, mind az adósság rendezéséhez. Ez bárkinek rendelkezésére áll. Komfortos bérlakásaink lakbére (szociális rászorultság esetén) maximum 260 Ft/nm. Vagyis egy Hős utcai lakás havi bére 10.000 Ft alatt van. A segélyek igénybevételével ez az összeg bárkinek megfizethető. Ha valaki nagyobb tartozást halmozott fel annak lehetősége van részletfizetést vagy adósságkezelést kérni.

Nyugodt lelkiismerettel kijelentem, hogy Kőbányán felelős és szociálisan érzékeny az önkormányzat, ezért anyagi okok miatt senkinek nem kellene elveszítenie szociális bérleti jogát. Hogy ez mégis megtörténhet, erről nem az önkormányzat tehet. Az önkormányzati bérleményben lakhatás nem állampolgári jog, hanem egy komoly kedvezmény, mert a piaci lakbérek 5-6-szor nagyobbak. Nem is tud részesülni benne csak alig több, mint 2000 család. Jelenleg is közel 500 család vár, hogy lehetőséget kapjon. Közben ingerülten veszik tudomásul, hogy mások 3-4 esélyt is kapnak még az után is, hogy fizetési kötelezettségüket elmulasztották.

A Hős utcai lakók tájékoztatása folyamatos. Ahogy rendszeres kapcsolatot tartunk a telepen támogatásunkkal dolgozó Kontúr Egyesülettel is. Személyes fogadóóráimon is rendszeresen találkozom az itt lakókkal. Önökkel is minden esetben tárgyaltam annak ellenére, hogy az interneten sokszor méltatlan és a valóságnak nem megfelelő információkat közölve támadták kerületünket. Céljaik és törekvéseik alapjával egyet is tudok érteni, de az eszközeikkel sokszor nem. Az élet sokszínűbb, a lakhatás sokkal összetettebb probléma, semhogy egy alapvető emberi jogként és követelésként elegendő lenne zászlóra tűzni.

Az Utcáról lakásba! program munkájában is részt vállalt kerületünk. Ebben többen dolgoznak olyanok, akik Önökkel is napi kapcsolatot tartanak. Idén már a hatodik általuk kiválasztott és gondozott hajléktalan pár költözhet be a civil mozgalom által felújított önkormányzati lakásba. Sajnos itt is előfordult már, hogy valakik nem voltak képesek élni a lehetőséggel és ismét utcára kerültek. Ez is jelzi, hogy az önkormányzati lakhatás esélyét tudjuk csak biztosítani. Mindenkinek megvan a saját felelőssége is, amit nem lehet az önkormányzatokra hárítani.

Budapest, 2016. április 14.

Üdvözlettel,
Weeber Tibor
alpolgármester
Kőbányai Önkormányzat

A budapesti családok többségének már nem újdonság, a szegénységben és szegregált környezetben élő Hős utcai gyerekeknek azonban igazi ünnep volt, hogy március 15-én ellátogattak a Természettudományi Múzeumba. Többségük még soha nem járt múzeumban, de olyan is akadt köztük, aki metróval is először utazott. A gyerekeknek a Kontúr Közhasznú Egyesület önkéntesei szerveztek ünnepi programot. A szervezet január óta működtet Közösségi Teret és szervez programokat a két önkormányzati épület nehéz helyzetben élő lakóinak.

 

Tíz gyerek vállalkozott március 15-én arra a kirándulásra, amit a Kontúr Egyesület szervezett a kőbányai Hős utca 15-ben lakó gyerekeknek. Azért csak ennyien, mert sokaknak nincs az időjárásnak megfelelő ruhája vagy félnek ilyen messzire elmenni az otthonuktól. A múzeum 20 percre van a Hős utcától, ám az itt élő családoknak a pénze és a motivációja is kevés ahhoz, hogy kulturális programokra vigyék a gyerekeiket. Többségüknek ugyanis a túlélés – a rezsi befizetése, ennivaló és alapruházat megvásárlása – is gondot jelent.

 

A gyerekek az esőben való sorbanállás után jutottak be a múzeumba, ahol szinte extázisba estek a sok új élmény hatására. Az önkénteseknek nem kis erőfeszítésébe került, hogy egy-egy kiállítási tárgy elmélyült tanulmányozására vegyék rá őket, hiszen mindent szerettek volna látni, és azt gyorsan. Az első sokk után aztán jutott idő arra, hogy a kiállítás legérdekesebb részeit újból megnézzék, és fényképeket készítsenek magukról a különleges tárgyak előtt. A múzeumlátogatás végén pedig mindenki elfogyasztotta a szendvicseket és gyümölcsöket, amiről az önkéntesek gondoskodtak.

 

2014 óta dolgozik a két Hős utcai önkormányzati épületben a Kontúr Közhasznú Egyesület, tavaly novemberben pedig megnyitották egy Közösségi Teret is az önkormányzat által biztosított lakásban. Az egyesület önkéntes munkatársai a gyerekeknek fejlesztő, beilleszkedést segítő programokat szerveznek, a felnőtteknek többek között a hivatali érdekérvényesítésben, álláskeresésben nyújtanak támogatást, adnak életviteli tanácsokat.

További információ az egyesület honlapján és Facebook oldalán.

Kategória: Közösség

Nem indult jól az év a kőbányai kábítószer-kereskedők számára: a rendőrök a Vasgyár utcában január 11-én, egy nappal később pedig a Hős utcában csaptak le kábítószer-kereskedőkre, március elején újra a Hős utca került célkeresztbe, ahol egy lakásban árulták a drogot.

A X. kerületi Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat L. György 29 éves, L. Ernő 32 éves, L. Mariann 34 éves, H. Andrea 32 éves, M. Katalin 41 éves budapesti lakosokkal, valamint S. S. 43 éves román állampolgárral szemben bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

A megalapozott gyanú szerint L. György és társai 2015 szeptembere óta kábítószerrel kereskedett Hős utcai lakásukban. Az elkövetők a beszerezni kívánt kábítószerek fajtáját, és mennyiségét egymással rendszeresen egyeztették, a terjesztés üzletszerű végzésében megállapodtak. A gyanúsítottakat a nyomozók beazonosították és Hős utcai, illetve Lavotta utcai lakcímükön 2016. március 5-én 3 óra 25 perckor elfogták.

A megtartott házkutatások során a nyomozók több mobiltelefont, SIM kártyát, ékszereket, ékszerekről kiállított jótállási jegyet, nagyobb mennyiségű készpénzt, illetve különböző kábítószergyanús anyagot (16 tabletta, 0,74 gramm növényi származék, 70,02 gramm amfetamin származék) foglaltak le. 

A gyanúsítottakat a rendőrök előállították a kőbányai rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki őket. Velük szemben a további eljárást – őrizetbe vételük mellett – a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság folytatja le, egyben előterjesztést tettek előzetes letartóztatásuk indítványozására. 

Az akcióról készített videó a cikk alatt, vagy EZEN a linken tekinthető meg. 

Forrás: Budapesti Rendőr-főkapitányság, Police.hu

Kategória: Kék, bűn és rend

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya eljárást folytat életveszélyt okozó testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt K. Richárd 18 éves budapesti lakos ellen. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a férfi 2016. január 4-én 19 óra körüli időben egy Hős utcai lakóház lépcsőházában a sértettet bántalmazta, majd egy késsel több alkalommal megszúrta. Az elsődleges orvosi szakvélemény szerint a sértett életveszélyes sérülést szenvedett.

A BRFK Életvédelmi Osztályának munkatársai K. Richárdot a helyszínen elfogták és előállították. A férfit a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték előzetes letartóztatását.

Forrás: Budapesti Rendőr-főkapitányság, Police.hu

A kép illusztráció, forrása: www.facebook.com/hos.utca

Kategória: Kék, bűn és rend

2015. január 8. és november 15. között valósult meg az „IKSZ a hátrányos helyzetű gyermekekért – Diákok bevonása a Kontúr Egyesület Hős utcai projektjébe” című pályázatunk, amely lehetővé tette, hogy az iskolai közösségi szolgálat keretén belül a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola 28 diákja az elmúlt tíz hónapban megismerhesse a Hős utcában végzett tevékenységünket.

A projekt összköltségvetése 496.600 forint volt, amely legnagyobb részét az Új Európa Alapítvány kuratóriumának vissza nem térítendő támogatása tette ki 364.600 forinttal. A különbözetet az egyesület gazdálkodta ki, valamint a LUSH Hungary Kft. pénzbeli adománya fedezte.

 

Egyesületünk tevékenységének célterülete a Budapest X. kerületében, Kőbányán található Hős utca, ahol közösségfejlesztő munkát végzünk. A szegregátumban élő családok közös érdekeire alapozva, többnyire a gyerekek szükségleteiből kiindulva a helyi közösségi kapcsolatok revitalizálásával és fejlesztésével aktivizáljuk társadalmilag a felnőtt korú lakosságot. Célunk a szegregációból adódó hátrányok csökkentése, a kisebbségi csoportok társadalmi befogadásának elősegítése.

 

A téma iránt érdeklődő diákok a kiválasztást követően felkészítő tréningen vettek részt, majd bekapcsolódtak különféle szabadidős programok szervezésébe és lebonyolításába (kirándulás Budán és Pesten, gyereknap, sportnap, nyári alkotótábor). A Magyar Zsonglőr Egyesület szakmai mentorálásával a szociális cirkusz módszertanával ismerkedhettek meg, majd aktív részesei lettek a Hős utcai gyerekeket célzó foglalkozásoknak is.

 

Az elmúlt tíz hónapban a középiskolás diákok nemcsak élettapasztalatot szereztek, hanem betekintést nyerhettek egy hátrányos helyzetű lakóközösség életébe is, így érzékenyebbé váltak az egyes szociális problémák megértésére; illetve a diákoknak sikerült teljesíteniük az érettségi feltételeként meghatározott iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) időtartamának egy részét.

Az Új Európa Alapítvány által készített kisfilm a projektről ezen a linken, vagy a cikk alatt tekinthető meg.

További információ a projektről egyesületünk honlapján található.

A projekt a „KÖSZ! Program” támogatásával valósult meg.

Kontúr Közhasznú Egyesület
1106 Budapest, Gyakorló utca 17. 4/23.
Telefon: +36/30-660-2760
E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: konturegyesulet.weebly.com
Facebook oldal: facebook.com/KonturEgyesulet

Kategória: Közösség

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Betörési Osztálya nyomozást folytat - őrizetbe vétele mellett - B. Győző 43 éves budapesti lakossal szemben orgazdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a férfi két, több tízmillió forint értékű olajfestményt anyagi haszonszerzés céljából megszerzett és azokat Hős utcai lakásában elrejtett. A képeket még 2015 szeptemberében egy müncheni ingatlanból tulajdonította el ismeretlen tettes.

A rendőrök a Terrorelhárítási Központ munkatársainak segítségével 2015. október 28-án 19 óra 30 perckor megjelentek B. Győző lakcímén és elfogták a férfit. A házkutatás során a nyomozók több lopásból származó nagy értékű, körözött festményt találtak és foglaltak le.

A férfival szemben a további eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Betörési Osztálya folytatja le, egyben előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására, amelyet az illetékes bíróság 2015. november 1-jén elrendelt.

Az akcióhoz kapcsolódó videó a cikk alatt, vagy EZEN a linken tekinthető meg.

Forrás: Budapesti Rendőr-főkapitányság, BRFK, Police.hu

Kategória: Kék, bűn és rend
2015. október 12., hétfő 08:31

Villamoson tépte ki a sértett fülbevalóját

A X. kerületi Rendőrkapitányság eljárást indított lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint az ismeretlen tettes 2015. augusztus 11-én 13 óra 30 perc körüli időben a Hős utcai villamosmegállóban várakozó 1-es jelzésű villamoson kitépte a sértett jobb füléből fülbevalóját, majd leszállt a járműről és elmenekült a helyszínről.

A bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható férfiról grafika áll rendelkezésre:

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a grafikán látható férfit felismeri, tartózkodási helyéről vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06 (1) 263-7200 telefonszámot, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es „Telefontanú” zöldszámon (hétfő-csütörtök: 8-16, péntek: 8-13), a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Forrás: Budapesti Rendőr-főkapitányság, Police.hu

Kategória: Kék, bűn és rend

2015. április 1. napjával vette kezdetét a Kontúr Közhasznú Egyesület, „Nyitottabb Hős utcát – közösségfejlesztéssel a szegregátumban élő hátrányainak mérsékléséért” projektje. Ennek keretében 2015. május 30-án lakossági fórumot tartottunk, melynek célja az volt, hogy közös gondolkodásra  invitáljuk a helyieket, az eddigieknél bővebb tájékoztatást nyújtsunk részükre a programról, továbbá a lakókkal együtt megfogalmazzuk a helyi igényeket.


Lakógyűlés a Hős utcában

A Kontúr Közhasznú Egyesület 2011-ben jött létre azért, hogy segítséget nyújtson a családoknak és a fiataloknak. Esélyegyenlőséget kívánunk teremteni a hátrányos helyzetben élők számára. Ehhez kapcsolódóan pedig szeretnénk fejleszteni a helyi közösséget, élhetőbbé és színesebbé varázsolni számukra a mindennapokat. Tevékenységünk elsődleges célterülete a szegregátumként kezelt Hős utca, amely Budapest X. kerületében, Kőbánya található.

A Norvég Civil Alap támogatásával 2015. április 1. és 2016. április 30. között, most lehetőségünk nyílik a Hős utcában közösségfejlesztő munkát szervezni. Célunk, hogy a gyerekes családok közös érdekeire alapozva, többnyire a gyerekek szükségleteiből kiindulva, a helyi közösségi kapcsolatok revitalizálásával és fejlesztésével tegyük képessé a felnőtt korú lakosságot. A projekt összköltségvetése 18 152,38 EUR, amelyből a támogatási összeg 14 839,67 EUR. A megvalósításban a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület is segítségünkre lesz.

Az Angelusz Róbert Szakkollégium közreműködésével megvalósuló szociológiai kutatásból kiindulva fogjuk tudni felmérni a helyi közösség igényeit és erősségeit, amely a közösségfejlesztés alapjául fog szolgálni. A Hős utca 15/A épületben bérbe veszünk, felújítunk, vagyis igazi közösségi térré alakítunk egy önkormányzati helyiséget a lakók segítségével, amely a programok megvalósítását szolgálja, illetve a közösségi koordinátorunk bázisaként működik majd. Havonta lakossági fórumot tartunk, hogy bevonjuk a helyieket a projekt megvalósításába. A gyerekek társas kompetenciáit és kreatív készségeit zsonglőrklub fejleszti, a kamaszklub és a filmklub pedig a nagyobbaknak segít a mindennapi problémáik feldolgozásában.

Hős utcai gyermeknap

Az asszertivitást erősítő és munkaerő-piaci tréning a felnőtteket célozza meg, hogy fejlődjön az érdekérvényesítő képességük és bővüljön az álláskeresési ismeretük. A helyi oktatási, szociális és más civil szervezeteket bevonva Szakmai műhelyeink keretein belül célunk, hogy érzékenyítsük a helyi ellátórendszert a helyiek problémáira, ennek érdekében elkészítsünk együtt egy problématérképet, majd azt követően egy cselekvési tervet, bízva abban, hogy az interdiszciplináris együttműködés innovatív helyi megoldásokat eredményezhetnek.

További információ a projektről szervezetünk honlapján (konturegyesulet.weebly.com) és Facebook profilján (facebook.com/KonturEgyesulet), valamint a Norvég Civil Támogatási Alap weboldalán (norvegcivilalap.hu) található.

Kontúr Közhasznú Egyesület

Kategória: Közösség

Édua Infomédia

Top Desktop version