Kőbányai Közösségi Hírlap

Aktuális

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet három önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadására:
- a Budapest X., Gyakorló utca 11. 1/6. szám alatti, 58 m² alapterületű, 1+2 fél szoba, összkomfortos lakás
- a Budapest X., Gyakorló utca 26. 10/43. szám alatti, 53 m² alapterületű, 2 szoba, összkomfortos lakás
- a Budapest X., Állomás utca 11. 4/20. szám alatti, 68 m² alapterületű, 3 szoba, összkomfortos lakás

A pályázat benyújtási határideje: 2017. július 28., péntek, 12.00 óra

Pályázati feltételek

A Kőbányai Önkormányzat a pályázatot a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet alapján hirdeti meg.

A pályáztatás a lakás bérleti díjára vonatkozó licitálással történik.

A lakás havi bérleti díjának alsó határa: 1 000 Ft/m²/hó összeg, amelyről a licitálás indul. A közüzemi díjakat, a szemétszállítási díjat, a közös költség díját a bérlő a bérleti díjon felül köteles megfizetni.

A pályázati biztosíték: A pályázati biztosíték összege a lakás kéthavi minimális bérleti díjának megfelelő összeg. A pályázati biztosítékot a versenytárgyalást megelőzően a pályázó nevének és a lakás címének feltüntetésével az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15510000 számú számlaszámára kell átutalni, vagy az Önkormányzat pénztárába befizetni 2017. július 31-től a licit napjáig.
A bérlő köteles a bérleti szerződés megkötését megelőzően a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére a bérleti szerződéssel összefüggő követelések biztosítása érdekében kéthavi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot megfizetni.
A pályázati biztosíték összege a bérlő által fizetendő óvadékba beszámításra kerül.

A bérleti jogviszony időtartama: A nyertes pályázóval a bérleti szerződés határozott időtartamra jön létre. A határozott időre szóló bérbeadás időtartama legfeljebb 2 év. Ha a határozott idő lejártakor felmondási ok a bérlővel szemben nem áll fenn, a bérlő kérelmére a polgármester új lakásbérleti jogviszony létesítéséről dönthet.

A lakások megtekinthetők:
2017. július 18. 9-10 óra között
2017. július 20. 15-16 óra között

A licitálás időpontja:
2017. augusztus 8. 9.00 (Gyakorló utca 11. 1/6.)
2017. augusztus 8. 11.00 (Gyakorló utca 26. 10/43.)
2017. augusztus 10. 9.00 (Állomás utca 11. 4/20.)

A licitálás helye: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal, 1102 Budapest, Szent László tér 29. 100. terem (a teremváltoztatás jogát fenntartjuk).

A pályázati ajánlat benyújtási határideje: A pályázati ajánlatot a pályázandó lakás megtekintését követően 2017. július 28. napján 12:00 óráig a mellékelt formanyomtatványon kell benyújtani a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Központjában (1102 Budapest, Állomás u. 26.).

Érvénytelen az a pályázat, amelyet nem a formanyomtatványon nyújtottak be és az előírt mellékletek hiányoznak.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a pályázó nevét, lakcímét, elérhetőségét
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja
- a pályázó személyazonosságának igazolására szolgáló adatokat (születésének helye és ideje, anyja neve), képviselet esetén közokiratba vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazást,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a személyazonosító adatainak és a lakcímének a kezeléséhez,
- a pályázó nyilatkozatát a vele együtt költöző személyek számáról
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vele szemben a Rendelet 8. § (1) és (3) bekezdésben szabályozott kizáró ok nem áll fenn
- a pályázó jövedelemigazolását, egyedülálló esetén az igazolt jövedelemnek el kell érni a megpályázott lakás induló licitjének 150%-át, együttköltözők esetén az egy főre jutó jövedelemnek el kell érni a megpályázott lakás induló licitjének 75%-át

A licitáláson csak az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta és igazolja, hogy a pályázati biztosíték összegét letétbe helyezte.
A pályázatot az nyeri meg, aki a licitálás során a legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
A nem nyertes pályázó részére a letétbe helyezett pályázati biztosítékot a licitálást követő három munkanapon belül a pályázó által megadott számlaszámra a Polgármesteri Hivatal visszautalja.

Egyéb feltételek:

A pályázók tudomásul veszik, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 21. § (2) bekezdése értelmében a bérlő önkormányzati lakásba a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülőjét fogadhatja be.
Ha a nyertes pályázó neki felróható okból eláll a bérleti szerződés megkötésétől, a pályázati biztosíték nem jár vissza. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződés megkötése előtt bejelenti, hogy a lakást nem kívánja birtokba venni, illetve ha határidőn belül a szerződést nem köti meg, akkor az Önkormányzat a következő legmagasabb összegű bérleti díj fizetésére ajánlatot tevő pályázóval köti meg a szerződést.
A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a bérlő átadja az egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatát a lakás – felmondás esetén történő vagy a bérleti jogviszony lejártát követő – önkéntes kiürítésével kapcsolatban.

A pályázat eredménytelen, ha
a) a pályázók nem tettek érvényes ajánlatot a bérleti díjra,
b) ha az Önkormányzat a pályázat bármely szakaszában – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek nyilvánítja azt.

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Központjában ügyfélfogadási időben személyesen (Budapest X., Állomás u. 26. lakásügyi iroda) vagy telefonon a (06-1) 4338-346 vagy (06-1) 4338-348 számokon kérhető. 

Letölthető dokumentumok:
- Pályázati hirdetmény
- Jelentkezési lap a 2017. augusztus 8-i licitálásra
- Jelentkezési lap a 2017. augusztus 10-i licitálásra
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Forrás: Kőbányai Önkormányzat

A kép illusztráció

2017. június 14., szerda 11:45
Kategória: Aktuális
Írta:
Bővebben...

A KoronaPlakát idén is elkészíti a bankkártya méretű, harmonika alakban összehajtható, éves üzleti naptárát, amelyen az Ön cégének a hirdetése is megjelenhet. Az előzetes tervek szerint 15.000 Forint +ÁFA lesz a megjelenés díja a kiválasztott hónapnál, amiért a hirdető 800 darab éves üzleti naptárt kap cserébe. A naptárokat a hirdetők ajándékként osztogathatják üzleteikben, így azok széles körben jutnak el a környéken élő potenciális ügyfelekhez és vásárlókhoz.

Akit érdekel a hirdetési lehetőség, az hívja a 06-20/4292-411-es telefonszámot. 

A képre kattintva egy korábban kiadásra került naptár tekinthető meg:

2017. június 07., szerda 09:30
Kategória: Aktuális
Írta:
Bővebben...

Mindjárt itt a vakáció! A Kőbányai Önkormányzat támogatásának köszönhetően idén is kedvezményes árú napközis táborok várják egész nyáron a gyerekeket. További részletekért kattintson a plakátra!

2017. június 06., kedd 08:22
Kategória: Aktuális
Írta:
Bővebben...

A Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziumban államilag finanszírozott OKJ képzésekre lehet jelentkezni június 29-ig. Az induló képzések során olyan szakmákat lehet elsajátítani 1-2 év alatt, amelyekkel a munkaerő piacon viszonylag könnyen el lehet helyezkedni.

Emelt szintű ingyenes OKJ képzések a BGSZC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziumában:
- 2 év alatt nappali képzés keretében Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző OKJ-s szakma (jelentkezés feltétele – érettségi bizonyítvány)
- 2 év alatt esti képzés keretében Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző OKJ-s szakma, valamint Pénzügyi- számviteli ügyintéző OKJ-s szakma (jelentkezés feltétele – érettségi bizonyítvány)
- 1 év alatt már meglévő Pénzügyi- számviteli ügyintéző szakképesítésre ráépülő képzés keretében megszerezhető: Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakma

A képzés ideje: 2017. szeptembertől hetenként egy vagy két hétköznap 16-20 óra között, illetve szombaton 9-15 óra között.
A képzés helye: X. kerület, Gyakorló utca 21-23. (Örs vezér tértől 10 perc gyalog, ill. 277-es busz 2. megálló vagy HÉV 1. megálló)

Információk és előnyök:
- Az emelt szintű OKJ-s szakmákért 32 felsőoktatási többletpont jár.
- A képzés esti tagozaton életkorhoz nem kötött.
- Diákigazolvány és utazási kedvezmény mindenkinek jár.

Jelentkezés: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , vagy +36-1- 262-9222
Jelentkezési határidő: 2017. június 29.
Beiratkozás: 2017. június 30. 10 – 13 óráig, illetve 2017. július 04. 16 – 18 óráig.

Kapcsolat, további információk: www.keletiszki.hu

 

Forrás: BGSZC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium

2017. június 02., péntek 10:59
Kategória: Aktuális
Írta:
Bővebben...

Bár mintegy tucatnyi helyszín jöhet szóba, mégis a kőbányai Északi Járműjavító a legesélyesebb arra, hogy befogadja a Közlekedési Múzeumot! Az Északi Járműjavító területén az Operaház már megkapta az Eiffel-csarnokot, hogy kialakíthassa a díszlet- és jelmezraktárát, valamint próbaszínpadát. A Közlekedési Múzeum így a szomszédos, csaknem 20 ezer négyzetméteres Diesel-csarnokba költözhetne. Ha mindkét tervezett fejlesztés megvalósul, akkor egy új kulturális központ jöhet létre a Népligethez közeli, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező kőbányai helyszínen.

Baán László miniszteri biztos szerint rendkívül izgalmas lenne a gyűjteményt egy régi ipari épületben elhelyezni. A tervek szerint a Közlekedési Múzeum új otthonában több tízezer négyzetméternyi belső és külső kiállítóhelyen lesz lehetőség a járműgyűjtemény bemutatására, ezzel egy több évtizedes álom válik valóra. A kormány néhány hónapon belül döntést hoz a helyszínről; a potenciális területek vizsgálata a múzeumot vezető Vitézy Dávid feladata.

Az Északi Főműhelynek is nevezett javítócsarnok négyszer nagyobb, mint a jelenlegi helyszín volt, ide jobban beférnek majd a mozdonyok és kocsik. A kőbányai Főműhely a hatvanas években épült, máig jó állapotban van. 

A kép forrása: Google, illetve hvg.hu

Forrás: MTI, Hvg.hu

2017. június 01., csütörtök 11:26
Kategória: Aktuális
Írta:
Bővebben...

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. határozatlan időre főállású munkatársat keres az alábbi munkakörbe: műszaki asszisztens

A munkakör célja: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. műszaki divízióján keletkezett általános adminisztrációs feladatok és az általunk kezelt ingatlanokkal kapcsolatban felmerült műszaki feladatok ellátása.

A műszaki asszisztens főbb feladatai:
- Ellátja a műszaki divízió általános adminisztrációját.
- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok, felújítási, valamint egyéb tevékenységgel kapcsolatban felmerülő műszaki feladatok megoldása.

Elvárások:
- középfokú végzettség
- magasépítő technikusi végzettség
- önálló munkavégzés, gyakorlatiasság, precizitás

Előnyt jelent:
- építőiparban szerzett műszaki gyakorlat
- Közbeszerzési ismeretek
- műszaki ellenőri jogosultság

Amit kínálunk:
- változatos munkakört,
- biztos hátteret,
- jövedelem megbeszélés alapján a kollektív szerződésnek megfelelően.

Munkavégzés helye: 1107 Budapest Ceglédi út 30.

Jelentkezési határidő: 2017. május 15.

Jelentkezés módja: Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, fényképes önéletrajzát, az alábbi e-mail címre várjuk: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

2017. máj. 16., kedd 12:39
Bővebben...

A következőkben Dr. Niklai Zoltán ügyvéd ad tájékoztatást azokról a tudnivalókról, amelyek kiskorú gyermek tartásával és a tartásdíjjal kapcsolatosak. A sokakat érintő témát igyekszik közérthető módon megfogalmazni annak ellenére, hogy a jogi szaknyelvnek egyértelműnek és félreérthetetlennek kell lennie (ami sajnos az átlagember számára gyakran nem érthető). Az írás - természetesen - nem kimerítő, mert nem lehet az, a legfontosabb momentumokat foglalja magába. Ha esetleg valakinek további kérdése lenne a témával kapcsolatban, akkor az forduljon Dr. Niklai Zoltán ügyvédhez a cikk alatti elérhetőségeken


 A kiskorú gyermek tartásáról

Az Új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15-én lépett hatályba. Az új törvény a családi jogviszonyok területén több változást vezetett be. Az alkalmazandó új jogszabályokat az addigi külön családjogi törvény helyett az új törvénykönyv 4. részében (4. könyvében) helyezték el.

A gyermektartásdíjjal kapcsolatban – figyelemmel a jogszabályok változására is – az alábbiakat érdemes tudni:

Abban az esetben is, ha a gyermek szülei külön élnek, mindkét szülőnek gondoskodnia kell a gyermekről: az a szülő, akivel a gyermek együtt él, őt természetben tartja el, a különélő szülő a tartást pénzben szolgáltatja. Ezt nevezzük tartásdíjnak.
A tartásdíj összegéről, fizetésének módjáról a szülők megállapodhatnak, megegyezés hiányában a bírósághoz fordulhatnak, aki a kérdésben dönt.
A bírósági eljárásban a jogosultnak nem kell bizonyítania, hogy a kiskorú gyermek a tartásra rászorul, mert a tartásra való rászorulást a törvény vélelmezi!

Fontos, hogy a tartásdíjat a kérelem benyújtásától számított 6 hónapra visszamenőlegesen lehet kérni.

A tartásdíj összegének megállapítása során a bíróság minden lényeges körülményt figyelembe vesz. Ilyenek például a szülők jövedelme és vagyoni helyzetük, a gyermek indokolt szükségletei, a (bármelyik) szülő háztartásában eltartott más gyermekek pl. saját, mostoha vagy nevelt gyermek, a gyermek esetleges saját jövedelme, a gyermekre fordított plusz költségek pl. tartós betegség, hosszan tartó kezelés, vagy esetleg sport, kulturális tevékenység folytatására tekintettel, illetve a gyermek személyére tekintettel az állam részéről nyújtott támogatások például családi pótlék, nevelési támogatások, stb..

A különélő szülőnek mindig kell tartásdíjat fizetnie, vagyis arra nem hivatkozhat, hogy nem rendelkezik jövedelemmel, nincs megtakarítása, vagy hogy akkor ő maga sem tudna megélni. Felelős szülőként ugyanis kötelessége munkát vállalni, jövedelmet szerezni, mert a törvény szerint kiskorú gyermeke tartását saját tartásának rovására is teljesíteni kell!

Az új törvényben lényeges változás, hogy az eddigi százalékos meghatározás helyett a tartásdíj összegét a bíróság most már határozott összegben (fix összeg/hó) határozza meg. Ez az összeg általában a kötelezett személy átlagos havi jövedelmének 15-25%- a között van.
A 15-25%- ig terjedő sávon belüli összeget egyéb, fentiekben is megjelölt körülmények határozzák meg azzal, hogy a bíróság rendszerint a per megindítását megelőző egy évi összes jövedelmet veszi figyelembe.

Új lehetőség a jogosult részére, hogy a hatályos törvénykönyv alapján a kötelezett munkáltatója köteles a jogosult közvetlen kérésére tájékoztatást adni a kötelezett munkabérének és egyéb juttatásainak összegéről.

Amennyiben a bíróság a jogosult kérésére döntést hoz a gyermektartásdíj összegéről és fizetésének módjáról, fontos tudni, hogy a bírósági ítélet e tekintetben előzetesen végrehajtható, ami azt jelenti, hogy amennyiben a kötelezett fellebbezést nyújt be az ítélet ellen, a fellebbezéssel a fizetési kötelezettségét nem tudja elhalasztani, ugyanis a fellebbezés elbírálásáig is jár a tartásdíj.

Amennyiben a meghozott jogerős ítélet alapján sem fizet önként a kötelezett, vele szemben külön eljárást, úgynevezett végrehajtási eljárás lehet indítani, melynek során a kötelezett jövedelmének 50%-a végrehajtás alá vonható.

Ha a végrehajtás sem vezetett eredményre, a jogosult kérheti a tartásdíj állam általi megelőlegezését. De ez az összeg sajnos nem a bíróság által megítélt tartásdíj teljes összege, hanem általában kevesebb, ugyanis a megelőlegezett gyermektartásdíj összege nem haladhatja meg gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-át.

Abban az esetben, ha a tartásra kötelezett nem fizet, a jogosultnak lehetősége van a rendőrségen tett feljelentéssel büntetőeljárást kezdeményezni tartás elmulasztásának vétsége miatt.

Dr. Niklai Zoltán ügyvéd
1098 Budapest Lobogó u. 5.
Tel: 06-70-7700-510

2017. máj. 15., hétfő 13:07
Bővebben...

Spanyol, norvég, olasz, francia, holland, dán, svéd, eszperantó, orosz, angol, finn, német nyelveken eladhatatlannak tűnik Czeglédi Nagy Zsófia. A 23 éves veszprémi hölgy középiskolai nyelvvizsgabajnok volt, aki gimnázium évei elején elhatározta, hogy érettségiig 10 nyelvből vizsgázik le, ami sikerült is neki. Mindig nagyon érdekelték az idegen nyelvek. Az angol nyelvű ovis dalolós évei után a Kossuth iskolában is angolt tanult, de az igazi „őrület” csak középiskolásként érte el. A Lovassyban végezte el az első évet, majd elhatározta, hogy kezdeti lépésként belevág ebbe a projektbe, ami Gaál Ottó ötlete volt. A veszprémi szakember egy országos hírű speciális nyelvtanulási módszer kifejlesztője, s úgy gondolta, ez a kísérlet látványosan igazolná az általa mutatott eredményes utat. Zsófiában nem kellett csalódnia, mivel jól ment neki a tanulás. Emellett a szabadidőt sem hanyagolta el, nem maradt le semmiről, voltak mellette barátok, jutott idő a szórakozásra, no és még az érettségire való felkészülésre is.

Először norvégul tanult meg, majd ezt követte a spanyol, amelyet decemberben kezdett és márciusban már nagy izgalommal, de sikeresen vizsgázott is belőle. Ezt követően a már megérdemelt pihenés helyett, inkább a következő könyvcsomagot választotta. A spanyolt a német, a francia és az olasz követte, majd jött a holland, illetve az orosz. Utóbbi kettő között Zsófia eszperantótanulással pihent. Az oroszt a dán váltotta, majd angolból egy felsőfokú vizsgát tett, aztán a svéd és a szintén felsőfokú német következett. Az orosszal viszont meggyűlt a baja, igazi kihívás volt számára a nagyon összetett nyelv, így csak igen lassan lehetett tanulni. A finn szintén nehéz, olyan, mintha újra meg kellene tanulni magyarul. Aki szereti a nyelveket, annak a magyar és a finn is igazi ínyencség. Nagyon nagy élmény megismerni egy új nyelvet, olyan, mintha egy másik személyiség fejlődne benne.

Zsófi mosolyogva említette, hogy sokan nyelvzseninek tartják. Az úgynevezett nyelvérzék szerinte is létezik, van akinek könnyebb, van akinek nehezebb a nyelvek elsajátítása. Úgyanúgy mint az egyik ember humán, a másik pedig reál beállítottságú, azonban vallja, hogy a szorgalommal bármit el lehet érni.

A fiatal hölgyet a zene is komolyan érdekli, mivel most is énekel, basszusgitározik és már dalszövegeket is írt, mégpedig angolul. Általános iskolában határozta el, hogy szeretne énekelni, Völler Adél tanította. Párjával fellép lakóhelyén és környékén, valamint egy fővárosi együttessel is dolgozik. A „nyelvzseni” nem tagadja, hogy jövőjét a zenei vonalon képzeli el, de a nyelvek világát sem hagyja el, sőt a jövőben lengyelül és japánul is szívesen megtanulna. A nyelvtanulással amúgy sok minden összefügg, az ember nemcsak tudását, de személyiségét is építi. A nyelvek elsajátításának a folyamatai példát mutathatnak az élet más területein. A nyelvtanulásnál a nyelvtan legyen a karácsonyfa, a többi díszítés már mellékes, személyhez igazítható. Inkább kevesebb szó legyen a birtokunkban, de bombabiztos a nyelvtanunk, ezt a komplex és határozott életfilozófiát vallja magáénak Zsófia.

 

A kőbányai és környékbeli közönségnek könnyű dolga van, hiszen a módszer könyvcsomagját hamarosan két alkalommal is bemutatják az alábbi helyszínen:
BUDAPEST X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (Szent László tér 7.), 2017. május 24-én (szerda) és május 30-án (kedd) 17-19 óráig.

Ráadásul a nyelvvizsgára készülő tanulóknak a helyszínen lehetőségük lesz a középszintig létező összes tananyagunkat (1 darab tananyag + 1 darab online gyakorló + 1 darab nyelvvizsga felkészítő) csomagárban 55970 Ft helyett most 27990 Ft-ért megvásárolni!

Tavaly novemberben a Kreatív Nyelvtanulás online gyakorló programját az év honlapja díjkiosztón Magyarország legjobb nyelvoktató honlapjának választották! Ennek demo verzióját bárki kipróbálhatja, ami már 10 nyelven elérhető. 

Így minden tanuló a saját nyelvi fejlődését is folyamatosan figyelemmel kísérheti!

Info és megrendelés: Hudi Tibor 30/318-4953
www.kreativnyelv.hu


2017. máj. 14., vasárnap 12:38
Kategória: Aktuális
Írta:
Bővebben...

Édua Infomédia

Top Desktop version